header04

Wie zijn we?

VTOI-NVTK vertegenwoordigt intern toezichthouders uit de sectoren kinderopvang en onderwijs.

4000 toezichthouders van 730 organisaties zijn lid van VTOI-NVTK

VTOI-NVTK is hét platform dat alle toezichthouders uit de sectoren kinderopvang en onderwijs bij elkaar brengt. Samen vormen we een levende vereniging. Wij geven het toezichthouderschap een stem en maken ons hard voor de continuïteit en kwaliteit van de ontwikkeling van iedereen!

De VTOI-NVTK is een vereniging met een bestuur dat is gekozen uit de leden. De leden hebben er ook voor gekozen, dat het bestuur werkt volgens de uitgangspunten van een voorwaarden scheppend bestuur. Het bureau van de VTOI-NVTK is een belangrijke schakel binnen de vereniging: een team van professionals dat de leden de weg wijst naar informatie, ondersteuning en uitwisseling en is het verbindingscentrum van het bestuur naar leden en belanghebbenden.

De algemene ledenvergadering geeft (als hoogste orgaan van de vereniging) vooraf goedkeuring aan strategie, beleid en begroting en toetst achteraf of dit beleid ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Ook zijn er verschillende commissies actief binnen de VTOI-NVTK. Commissies werken zelfstandig binnen bestuurlijke kaders die door de ALV worden bekrachtigd. Permanente commissies zijn de redactieraad en de programmaraad.

Omdat je het goede voorbeeld bent!

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding