header2

Omdat je het goede voorbeeld bent

VTOI-NVTK vertegenwoordigt 3200 intern toezichthouders uit verschillende sectoren: kinderopvang, funderend onderwijs, vakopleidingen, hogescholen en universiteiten. Wij staan voor maatschappelijk toezien!

Ons verhaal

Actueel

Meer actualiteiten

Agenda

06 maart 2019 - 10:00

Leergang ‘De startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang’

Het toezichthouderschap is een vak met vele dimensies.
13 maart 2019 - 10:00

Leergang voor de voorzitter

Aan toezichthouders worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter van de raad van toezicht.
02 april 2019 - 10:00

Ontwikkeling van toezichtsfilosofie, visie en kader

Het hebben van een gezamenlijke visie op toezichthouden als raad van toezicht is essentieel om juist de dagelijkse praktijk van toezichthouden consistent uit te voeren.
03 april 2019 - 10:00

Toezien op onderwijskwaliteit (PO en VO)

Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit in het primaire proces.
04 april 2019 - 10:00

Proactief toezichthouden

Hoe kun je signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen?
10 april 2019 - 10:00

Ethiek van governance en governance van ethiek

Bij maatschappelijke organisaties hangt ethisch beleid nauw samen met de visie op de rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie en het dagelijks functioneren.
11 april 2019 - 10:00

Toezien op digitalisering, privacy en veiligheid

De wereld van het onderwijs zal in de komende tien jaar meer gaan veranderen dan ooit.
16 april 2019 - 10:00

Financiën voor de niet-financiële toezichthouder

Veelal is er binnen de raad van toezicht een financieel specialist die zich met het domein Financiën bezighoudt.
17 april 2019 - 10:00

Waardegedreven toezicht

In het visierapport van onze organisatie ‘Beter toezien’, schetst de commissie onder leiding van Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit, een principieel ander perspectief op toezichthouden in onderwijsinstellingen.

Volledige agenda

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding