valinwater_web

Verantwoording

Verantwoording

De VTOI-NVTK staat voor goed toezicht vanuit maatschappelijk perspectief in onderwijs en kinderopvang. De leden van de VTOI-NVTK zijn zich bewust van de maatschappelijke functie die zij hebben als toezichthouder. Het jaarverslag is een belangrijk instrument voor de toezichthouder om verantwoording af te leggen binnen de eigen organisatie en belanghouders daarbuiten. Het bevordert de transparantie en kan de toezichthouder helpen om aan te geven op welke manier men uiting geeft aan waardegericht toezien. Ook wordt de interne geacht toe te zien op de effectiviteit en doelmatigheid van het gevoerde beleid. De toezichthouder hanteert (de wettelijk en statutair geborgde) goedkeuringsrechten ten aanzien van besluiten over de jaarrekening, de begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de onderwijsorganisatie.

“Het goede voorbeeld geven…”

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding