boeken_web

Honorering

Honorering

Toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang bepalen zelf de honorering van hun inzet. De honorering van toezichthouders is sinds de invoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT) gekoppeld aan de bezoldiging van de bestuurder. Voor de VTOI/NVTK staat in geen geval vast, dat deze wettelijke maxima automatisch gevolgd moeten worden; deze liggen ruim boven de huidige honoreringspraktijk in onderwijs en de kinderopvang. De praktijk van toezien is niet zo veranderd en verzwaard dat een dergelijke sprong in honorering maatschappelijk te legitimeren is. De VTOI-NVTK heeft in de algemene ledenvergadering van november 2017 een gewijzigde handreiking vastgesteld. Het uitgangspunt van deze handreiking is dat het intern toezicht via een zorgvuldig proces tot een maatschappelijk te legitimeren honorering van de werkzaamheden komt. Dit is maatwerk per instelling. Welke processtappen u kunt ondernemen, kunt u vinden in de publicatie.

"Honorering is en blijft maatwerk"

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding