lezen_web

Werkgeverschap

Werkgeverschap

Toezichthouders fungeren als werkgever van de bestuurder(s). Er wordt onderscheid gemaakt in formele uitvoerende werkgeverstaken (zoals contracten, beloning, schorsing en ontslag) en de verantwoordelijkheid van het toezien op het functioneren van de bestuurder ( denk hierbij aan evaluatiegesprekken en professionalisering). Toezichthouders vertonen een actief soort werkgeverschap dat stimuleert, faciliteert en corrigeert wanneer dat nodig is” (Boutellier, 2016). Het is belangrijk, dat het beleid gedegen en consistent is.

De werkgeverschapstaak wordt vaak ondergebracht bij een werkgeverschapscommissie of remuneratiecommissie. Deze commissie inventariseert de gespreksonderwerpen die het intern toezicht en de bestuurder(s) agenderen voor de te voeren gesprekken, bereidt de gesprekken met de bestuurder(s) voor, voert ze uit, zorgt voor verslaglegging ervan, evalueert ze en rapporteert erover aan de overige leden van het intern toezichtsorgaan.

Actueel

Meer actualiteiten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding