shutterstock_666928378_web

Evaluatie en reflectie

Evaluatie en reflectie

Zelfevaluatie is een belangrijk instrument voor het intern toezicht. Toezichthouders dienen jaarlijks hun eigen functioneren te bespreken; zowel wat betreft de individuele toezichthouder als die van de onderlinge samenwerking van het toezichtsorgaan als geheel. Bij deze zelfevaluatie kunnen de toezichthouders ingaan op informatievoorziening, verantwoording, professionaliseringsbehoefte en andere zaken die passen bij de werkwijze en het jaarplan van het intern toezicht.

In de diverse branchecodes wordt genoemd dat de zelfevaluatie jaarlijks plaatsvindt. Daarbij wordt aangeraden deze zelfevaluatie eens per jaar drie jaar extern te laten begeleiden. In sommige codes is dit tevens een vereiste. De VTOI-NVTK heeft voor haar leden een handreiking opgesteld die u kunt gebruiken bij de zelfevaluatie. Ook kunnen wij u helpen met het vinden van passende evaluatoren en procesbegeleiders als u de evaluatie wilt laten begeleiden.

"Belangrijke kwaliteitsinstrumenten van het intern toezicht"

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding