shutterstock_1147632917

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

VTOI-NVTK organiseert jaarlijks verschillende soorten bijeenkomsten voor haar toezichthoudende leden. Het doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis en leren van de ervaringen van andere toezichthouders binnen en buiten de eigen branche. Het aanbod is wisselend en daardoor steeds actueel. In de lente wordt het jaarcongres gehouden en in november de najaarsconferentie. Aan deze bijeenkomsten wordt ook de ALV gekoppeld.

Regelmatig zijn er thematische bijeenkomsten met onderwerpen die geschikt zijn voor een groot gedeelte van de leden. Daarnaast zijn er ook sectorontmoetingen waar leden uit één sector samenzijn rondom een specifiek onderwerp. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op locatie en voorbereid door de toezichthouders van de organisatie die gastheer is. Verder wordt er eens per kwartaal een “kijken in de keuken” bijeenkomst georganiseerd.

"Verbinding met leden in regio’s en sectoren"

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding