vogels_web

Politiek en wetgeving

Politiek en wetgeving

De VTOI-NVTK is belangenbehartiger voor haar leden en binnen deze rol gesprekspartner voor diverse instanties en organisaties. De ministeries van OCW en SZW en de externe toezichthouders de Inspectie van het Onderwijs en GGD-GHOR en leden van de Tweede Kamer zijn belangrijke belanghebbenden voor ons. Regelmatig vinden er gesprekken plaats met directies en medewerkers van de verschillende beleidsafdelingen.

De vereniging heeft bijdragen geleverd aan de Wet Normering Topinkomens, de Wet Verplichte Beroepspensioenregeling (WVB) en de Wet versterking Bestuurskracht (WVB). Ook heeft de VTOI-NVTK meerdere malen actief deelgenomen aan consultaties en interdepartementaal overleg. De VTOI-NVTK vindt het belangrijk om bij al deze organen het perspectief van de toezichthouder in te brengen.

"VTOI-NVTK op de bres voor de toezichthouder"

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding