shutterstock_1149593039

Governance in sectoren

Governance in sectoren

Hieronder vindt u de meeste recente versies van de governancecodes in de sectoren Kinderopvang en Onderwijs.

De actualisatie van de code Kinderopvang is bijna afgerond, de actualisatie van de codes in PO en mbo starten in het najaar van 2019.

Governance in andere branches

De VTOI-NVTK houdt scherp in de gaten hoe de ontwikkeling is binnen de wereld van governance om goed in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor werkt de VTOI-NVTK op structurele basis samen met de toezichthoudersverenigingen uit de andere maatschappelijke branches. Dit toezichtnetwerk is een overlegorgaan van de directeuren van VTW, NVTZ, NVTC, VITP en NCD.

Ook vindt er periodiek overleg plaats tussen de voorzitters. Er wordt gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van governance en toezicht in de maatschappelijke sectoren, het organiseren van gezamenlijke activiteiten en waar dat passend is een meerwaarde heeft, samen op te trekken richting de politiek.

"Maatschappelijk netwerk van toezichthouders"

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding