compas_web

Belanghebbenden

Belanghebbenden

Om de positie van het intern toezicht nog verder te versterken, werkt de VTOI-NVTK waar het kan samen met met andere belanghebbenden binnen en buiten in de sector. Denk hierbij aan de toezichthoudersverenigingen uit de maatschappelijke branches en uit de politiek en ambtelijke wereld. Voor de VTOI-NVTK zijn de sectorraden in het onderwijs en de brancheorganisaties in de Kinderopvang belangrijke samenwerkingspartners. Dit geldt ook voor de profielorganisaties, bestuurdersverenigingen en ouderorganisaties.

Al deze spelers in het maatschappelijke middenveld hebben een rol in de wijze waarop het intern toezicht vorm krijgt en in de praktijk wordt uitgeoefend. Het is belangrijk om samen met deze belanghebbenden in netwerken te participeren om zo het standpunt en perspectief van de VTOI-NVTK in te brengen.

"Positie toezichthouders op de agenda houden"

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding