gr-stocks-iq9sajezkoe-unsplash

Personeelsbeleid VO strategischer geworden

Publicatie:
08 april 2021

De afstemming van het strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs op onderwijskundige doelen is de afgelopen jaren verbeterd. Maar aandacht voor de implementatie van personeelsbeleid door schoolleiders en oog voor de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders blijven onverminderd belangrijk. Dit blijkt uit de tweede meting van het onderzoek naar de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid die in het najaar van 2020 is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht.

Uit het UU-onderzoek blijkt dat de afstemming van strategisch personeelsbeleid op externe ontwikkelingen goed is. Ook de afstemming op onderwijskundige doelen is ruim voldoende en verbeterd ten opzichte van 2018. Het personeelsbeleid biedt volgens besturen ruim voldoende ondersteuning aan de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders, al laat het onderzoek tegelijk ook zien dat er gemiddeld genomen minder steun wordt geboden aan het ontwikkelperspectief van leraren dan in 2018.

Vergelijkbaar met de eerste meting, is de ondersteuning voor professionele ontwikkeling in verhouding minder gericht op de doorgroei naar een andere of hogere functie. Ten opzichte van 2018 beoordelen besturen de kwaliteit van de implementatie van personeelsbeleid en leiderschap van schoolleiders onveranderd als goed. Duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders staat onverminderd onder druk, gelet op de aanwezige arbeidsrisico’s en de daarop gerichte beleidsmaatregelen.

Belangrijke aandachtspunten voor besturen en scholen die uit het monitoronderzoek naar voren komen, zijn de implementatie van personeelsbeleid en (onderwijskundig) leiderschap van schoolleiders én het versterken van de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid en het ontwikkelperspectief voor leraren en schoolleiders.

Ondertussen zijn scholen hard bezig om uit de vicieuze cirkel te breken. Ze kijken op een andere manier naar personeelsplanning, willen buiten de kaders denken. CS Walcheren (CSW) heeft dat bijvoorbeeld gedaan door al aan het begin van het schooljaar meer leraren aan te nemen dan noodzakelijk. Dit doen zij in de pilot ‘kwalitatieve formatie’.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding