04-rating-towfiqu-barbhuiya-0zuobtlw3y4-unsplash

Oproep aan ondersteuners zelfevaluaties: vermelding op onze nieuwe website mogelijk

Publicatie:
16 juni 2022

Ondersteunt u als professioneel bureau raden van toezicht bij hun zelfevaluatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vermelding op de nieuwe website van VTOI-NVTK!

Op dit moment bouwen wij een nieuwe website. Wij zijn van plan om hierop als nieuwe vorm van dienstverlening een overzicht te tonen van bureaus die raden van toezicht ondersteunen. Dankzij de online omgeving is deze informatie straks 24/7 beschikbaar. Onze leden zijn dan niet langer afhankelijk van de telefonische beschikbaarheid van het verenigingsbureau. Met de vermelding van de namen op de website beogen wij leden, niet-leden en stakeholders richting te geven bij het vinden van externe ondersteuners, die werken op een manier die past bij de visie van de vereniging op goed toezicht, zoals vastgelegd en verwoord in de code Goed Toezicht en in de handreiking Evaluatiecyclus Raden van Toezicht.

Wat te doen voor een vermelding

Dit najaar starten wij met het vermelden van bureaus die zelfevaluaties ondersteunen. Om voor vermelding in aanmerking te komen, beantwoordt u schriftelijk een aantal vragen over uw aanpak en de werkwijze van uw bureau. Ook vragen wij u om na te denken over een speciaal aanbod dat u onze leden zou kunnen doen, als zij besluiten om gebruik te maken van ondersteuning door uw bureau. Gedetailleerde informatie over de procedure vraagt u aan bij Catrina van Paradijs, manager dienstverlening, c.vanparadijs@vtoi-nvtk.nl. Vermeld bij de aanvraag ook uw telefoonnummer, Catrina neemt telefonisch contact met u op.

Vervolg

We beginnen dus met bureaus die zelfevaluaties ondersteunen. Dat geeft ons de gelegenheid om te leren van de ervaringen die we opdoen met het inrichten van onze website. Vervolgens zijn we van plan om ook zelfstandig adviseurs een kans te geven om op onze site vermeld te worden als ondersteuner van zelfevaluaties. Tevens onderzoeken we de mogelijkheid om aanbieders van diensten rond andere thema's op te nemen.

Meer informatie:

Catrina van Paradijs
manager dienstverlening
c.vanparadijs@vtoi-nvtk.nl

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding