minocwslob0013

Geld Prestatiebox na 2020 toegevoegd aan lumpsum

Publicatie:
15 oktober 2020

De Prestatieboxmiddelen worden na 2020 voor een belangrijk deel toegevoegd aan de lumpsum voor het primair onderwijs. Het overige deel van het geld gaat via een aanvullende bekostigingsregeling naar de scholen. Dat stelt minister Slob van Onderwijs voor in een brief aan de Tweede Kamer.

Eind 2020 loopt het bestuursakkoord primair onderwijs af. Op basis van een evaluatie van het akkoord heeft Slob een voorstel gedaan over de inzet van het geld na 2020. De nieuwe regelingen moeten dan ingaan per schooljaar 2021-2022.

Voor het gebruik van digitaal lesmateriaal, onderzoekend leren (wetenschap en techniek), toptalenten (hoogbegaafdheid), verbeteren in de klas en Vensters PO wordt vanaf volgend schooljaar 137,3 miljoen euro toegevoegd aan de lumpsum. Schoolbesturen kunnen met dat geld keuzes maken uit de genoemde doelen en verantwoorden hierover in de reguliere verantwoordingscyclus. Voor cultuureducatie (23,5 miljoen) komt er een personele bekostigingsregeling lumpsum. Verder wil Slob vanaf 2023 scholen verplichten om twee lesuren bewegingsonderwijs te realiseren. Hij biedt 8 miljoen structureel om te bevorderen dat scholen tijdig aan deze eis kunnen voldoen.

Slob wil het resterende bedrag uit de Prestatiebox (139,6 miljoen) via aanvullende bekostiging beschikbaar stellen voor de verdere professionalisering van personeel en begeleiding van startende leraren. Over de besteding van deze middelen vindt gemeenschappelijke besluitvorming plaats met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR). De minister wil via deze werkwijze synchroon lopen met de aanpak van de werkdruk.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding