michael-walter-ijmitgqraz8-unsplash

Aangepast onderwijsaccountantsprotocol 2020

Publicatie:
07 januari 2021

Het protocol van de accountantscontrole voor het jaar 2020 is eind 2020 door de Inspectie van het Onderwijs iets gewijzigd, vooral op het gebied van de maatschappelijke thema’s die moeten worden verantwoord in het bestuursverslag. Ook de signaleringswaarde bovenmatige reserve is opgenomen.

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten. Het bleek noodzakelijk om het oorspronkelijke protocol van 9 juli 2020 op enkele punten aan te passen. Om te laten zien waar de wijzigingen hebben plaatsgevonden, is een versie gemaakt met ‘track changes’. Klik hier voor deze versie.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding