bootje_web

Bestuur

Bestuur VTOI-NVTK

Het bestuur van de vereniging is gekozen uit de leden. Alle bestuursleden zijn actief als toezichthouder in kinderopvang en/of onderwijs. Er wordt naar gestreefd alle sectoren zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in het bestuur. De leden hebben ervoor gekozen dat het bestuur werkt volgens de uitgangspunten van een voorwaarden scheppend bestuur en is hierdoor te vergelijken met een intern toezichtsorgaan.

De leden van het bestuur stellen zich graag aan u voor. Benieuwd waarin ze actief zijn in het maatschappelijk leven? Bekijk hun LinkedIn-profielen.

Corrie Noom

voorzitter, herbenoemd in juni 2019
lid raad van toezicht ROC Midden Nederland

Corrie vervult in het bestuur de rol van onafhankelijk voorzitter. Ze is docent, manager en bestuurder geweest in het onderwijs. Daarnaast is ze actief geweest als wethouder in de gemeente Zaanstad. Op dit moment maakt ze onderdeel uit van drie raden van toezicht (onderwijs, welzijn en jeugdzorg) en is ze op lokaal niveau actief als vrijwilliger-bestuurder in een aantal maatschappelijke organisaties. De bestuurlijke ervaring die ze daar en op andere manieren heeft opgedaan en nog steeds opdoet, brengt ze mee naar het bestuur van de VTOI-NVTK. Het stimuleren van mensen in hun ontwikkeling is de rode draad in haar werk. Condities scheppen waarin mensen tot ontplooiing kunnen komen en hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Corrie’s rol daarin is die van binder en verbinder, kansen laten zien, eerlijk zijn, ruimte geven aan mensen en mensen waarderen om wat ze kunnen. Vooruit kijken hoort daar ook bij: welke ontwikkelingen zien we om ons heen en welke keuzes maken we voor de toekomst?

LinkedIn-profiel

corrie-noom

Bert Schroën

bestuurslid profiel Hoger beroepsonderwijs (HBO), benoemd in juni 2019
voorzitter raad van toezicht van MIK & PIW Groep (kinderopvang en welzijn)

Bert is bestuurslid met als aandachtsgebieden kwaliteit en professionalisering. Hij bekleedde diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies in zowel de publieke als private sector. Zijn grote passie is bijdragen aan het ontwikkelen van mensen van alle leeftijden. De maatschappelijk opdracht die onderwijs heeft, vraagt om kwaliteit. Kwaliteit is voor hem ‘geen papieren tijger, maar een cultuur’. Het gedrag van mensen borgt uiteindelijk de kwaliteit. Daarbij zijn mensen voortdurend met elkaar in dialoog en werken aan hun eigen ontwikkeling. Toezichthouden is een “vak” geworden, vindt Bert. Hij wil als bestuurslid bijdragen aan die omslag. Toezichthouden vraagt dus ook kwaliteit en professionalisering of beter ontwikkeling. De toezichthouder anno 2020 dient zich voortdurend te ontwikkelen en daardoor bij te dragen aan een kwaliteitscultuur. Een kwaliteitscultuur waarbij maatschappelijke verantwoording een vanzelfsprekendheid is. Uiteindelijk moet je als toezichthouder ieder keer opnieuw de gewetensvraag kunnen stellen: doen we de goede dingen en doen we ze goed?

LinkedIn-profiel

0

Joke Hubert

bestuurslid met aandachtsgebied werkgeverschap, herbenoemd in september 2016
lid raad van toezicht Achterhoek VO en lid raad van toezicht ROC Deltioncollege

Joke is 21 jaar vakbondsbestuurder geweest en heeft vanuit die functie een aantal interessante rollen mogen vervullen. Daarnaast heeft ze als werknemersvertegenwoordiger in diverse besturen gezeten: o.a. van pensioenfondsen, scholingsfondsen en een bedrijfsvereniging. Ook als wethouder heeft ze, functioneel, in diverse besturen gezeten. Het volledig betrokken zijn bij een organisatie, de nodige verantwoordelijkheid dragen en het in de kracht zetten van de bestuurder vond ze een geweldige uitdaging. Voor haar was het dan ook een logische stap om toezichthouder te worden in het onderwijs, want daar ligt haar hart als onderwijzeres. Later is Joke actief geworden als bestuurslid voor de vereniging vanuit haar expertise op het op het gebied van cao onderhandelingen. Tot op heden is de VTOI-NVTK de enige vereniging van toezichthouders die eigenstandig de cao onderhandelingen doet voor bestuurders in het PO en het VO. Een groot goed, omdat de cao ons als vereniging jaarlijks stimuleert om met elkaar fundamentele gesprekken te voeren zoals honorering, waardering en ontwikkeling van de bestuurder.

LinkedIn-profiel

joke-hubert

Dick de Boer

bestuurslid profiel Primair Onderwijs (PO), benoemd in juni 2019
voorzitter raad van toezicht Stichting KBA NW West en voorzitter van raad van toezicht Sine Limite, Deventer (samenwerkingsverband PO)

Dick is als bestuurskundige en vanuit het werken met en binnen Raden van Toezicht sterk geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen governance van onderwijs. Van daaruit stelt hij doorlopend vragen, die in gezamenlijkheid en vanuit het maatschappelijk perspectief antwoorden verdienen: wat zijn de bijdragen die RvT’s kunnen bieden voor beter onderwijs en zorg. Welke kwaliteit is nodig om kwalitatief goed toezicht te houden? Wat zijn de do’s en de dont’s? Hoe versterken we de kennis en kunde van de toezichthouders? Hoe verbinden we ons, intern en extern? De VTOI-NVTK is een organisatie die nut en functie steeds beter laat zien. Het is boeiend om in de komende jaren bij te dragen aan de verbeteringen. Om dat te kunnen doen, moet je volgens Dick weten wat de behoeften van de leden zijn én wat van de leden verlangd mag worden. Daarvoor zijn ontmoeting, dialoog en verbinding onontbeerlijk.

LinkedIn-profiel

dick-de-boer

Antonet Hoorneman

penningmeester, herbenoemd in november 2017
voorzitter raad van toezicht SKDD

Antonet heeft een achtergrond als juridisch bedrijfskundige en veel ervaring met boardroom dynamics in diverse sectoren. Ze bekijkt de situaties vaak vanuit een helicopter view, zodat ze overzicht heeft in wat er speelt in het veld en op governance gebied, ook bij andere verenigingen van toezichthouders. Ze gaat graag in de schoenen van de leden staan: welke behoefte kun je als vereniging vervullen aan leden van een RvT? Bij Antonet is het glas altijd half vol, ze is ondernemend en creatief. Haar motivatie voor het bestuur komt voort uit haar brede interesse voor governance; met name de verhoudingen tussen bestuurders en toezichthouders, waarvan je verwacht dat ze hetzelfde doel nastreven, namelijk de mogelijkheden voor ieder individu om een levenlang te leren. Haar doel is om Raden van Toezicht er toe bewegen om waardegedreven toezicht te houden met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Dit door als toezichthouder het gesprek aan te gaan met de bestuurder in plaats van het bestuur alleen maar te ‘controleren’ op haar activiteiten.

LinkedIn-profiel

antonet-hoorneman

Contact

U kunt contact opnemen met het bestuur
via de directeur en/of bureaumanager.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding