schoen_web

Werkgeversgesprekken

Werkgeversgesprekken

Als werkgever van de bestuurder, hoort het intern toezicht ervoor te zorgen dat de bestuurder zijn functie goed kan uitoefenen, zijn professionele wordt gestimuleerd en gefaciliteerd ontwikkeling en dat de bestuurder - waar dat nodig is voor het reilen en zeilen van de instelling - wordt bijgestuurd. Bij deze rol van werkgever horen een aantal taken: het proces van werving en selectie, het bepalen van de bezoldiging, het maken van afspraken over scholing en het zorgvuldig afscheid nemen bij vertrek, ontslag, of pensioen. Ook de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder zijn onderdeel van de rol van werkgever. Wij bieden een handreiking aan, waarin staat hoe u deze gesprekken als toezichthouder goed kunt voorbereiden, waar u op moet letten tijdens het gesprek en hoe u opvolging geeft aan de gesprekken voor een goede borging.

De handreiking kunt u vinden in het ledenportaal onder 'publicaties'.

"Hoe ziet een modern werkgeversbeleid eruit?"

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding