schermafbeelding-2021-11-09-om-09.47.41

Willem van Leeuwen: 'Bij driehoek bestuur/toezicht/eigenaar heeft de Raad van Toezicht de sleutel in handen'

Publicatie:
08 november 2021 - 8:00 uur

Terugblik online lunchcollege met Willem van Leeuwen


Op donderdag 28 oktober gaf Willem van Leeuwen, commissaris, consultant en voorzitter bij de samenwerkingsverbanden Rijn & Gelderse Vallei en de Eem, een online lunchcollege over toezien op (samenwerkingsverbanden in) passend onderwijs.

Lunchcollege gemist? Kijk het online terug!
In zijn college zet Van Leeuwen in eerste instantie uitéén wat passend onderwijs en een samenwerkingsverband nou precies is. Daarna gaat hij in op toezien op passend onderwijs en toezien op Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Er zit immers een wezenlijk verschil tussen het besturen in (en toezien op) een schoolbestuur en het besturen in (en toezien op) een samenwerkingsverband. Van Leeuwen concludeert dat er werk aan de winkel is en sluit af met een aantal concrete en relevante vragen, waaronder 'leidt de schaal van uw samenwerkingsverband tot effectieve samenwerking?' 'Is er een visie op toezicht, zowel bij het schoolbestuur als bij het samenwerkingsverband?' En ook: 'is er een toekomstvisie op lokale/regionale samenwerking met ketenpartners?'.

Heeft u het online lunchcollege gemist? Bekijk het lunchcollege terug via ons YouTube kanaal.

Slides nalezen? Download ze en deel met uw Raad van Toezicht!
Op veler verzoek delen wij de slides van het online lunchcollege met u. Wij juichen het uiteraard toe als u deze informatie met de leden uit uw Raad van Toezicht deelt. Download de slides onderaan deze pagina.

Lees de veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden
Tijdens het online lunchcollege was er gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Hieronder hebben wij een aantal vragen aan Willem van Leeuwen en bijbehorende antwoorden verzameld. Voor beantwoording van overige vragen verwijzen wij u naar de opname van het lunchcollege op ons YouTube kanaal.

Is voor een RvT van het SWV de RvT van de schoolbesturen niet eerder een logische gesprekspartner in plaats van de schoolbesturen?
Daarop heb ik twee antwoorden, een formeel en een meer inhoudelijk, procesmatig antwoord.
Het formele antwoord is: nee. De RvT van het SWV ziet toe op de besturing van het SWV en de daaraan verbonden organisatie. In de driehoek bestuur, toezicht en ‘eigenaar’ (ALV of Deelnemersraad) verstaat de RvT zich met de twee andere organen. De schoolbesturen werken samen en samen vormen zij het orgaan dat eigenaar is. Met de raden van toezicht van de schoolbesturen bestaat geen formele relatie.

Maar nu het inhoudelijke antwoord. Een antwoord dat op de persoonlijke opvatting gestoeld is, dat de samenwerking aan passend onderwijs pas succesvol zal zijn als de raden van toezicht van de samenwerkende schoolbesturen dat onderwerp actief betrekken bij het invullen van hun rol. Het is niet ongebruikelijk dat de toezichthouders van samenwerkingspartners elkaar zo af en toe eens informeel ontmoeten. Dat bij die ontmoeting ook de RvT van het SWV wordt uitgenodigd lijkt me voor de hand liggend. Misschien kan de voorzitter van de RvT van het SWV over zo’n ontmoeting eens een balletje opgooien in de ALV of Deelnemersraad.

Wanneer je met sub-samenwerkingsverbanden gaat werken, wordt dan het overkoepelende SWV geen ver-van-mijn-bed-show?
Deze vraag kan ik op twee manieren beantwoorden. De stap naar de vorming van regionale steunpunten binnen het SWV wordt ingegeven door het feit dat het SWV, geografisch en qua aantallen schoolbesturen, te groot is. Feitelijk is er juist dan sprake van een ver-van-mijn-bed situatie. De besluitvorming in de ALV of Deelnemersraad is iets van het SWV en wordt niet ervaren als eigen samenwerking. Dat is terug te zien in de mate waarin de besluiten worden ingebed in de eigen organisatie van de schoolbesturen. Door het schaalniveau te verkleinen, neemt de daadwerkelijke samenwerkingsbereidheid toe.
Als de samenwerking op de schaal van het gehele SWV goed loopt, begin dan niet aan sub regio’s. Dan is er inderdaad een risico van het ontstaan van een ver-van-mijn-bed situatie.

Speelt de identiteitsverklaring nog een rol in het stichting of verenigingsstructuur. En hoe bewaakt de RVT dit??
Deze vraag staat min of meer los van het toezicht op samenwerkingsverbanden van passend onderwijs. Politiek wordt de ruimte die schoolbesturen hebben voor het werken met identiteitsverklaringen heroverwogen. Het is dus te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen. Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat die ruimte groter wordt en al helemaal niet dat de zorgplicht van de schoolbesturen ter discussie zou staan. In mijn lunchcollege ging ik in op de rechtspersoonlijkheid van het SWV omdat het relevant is voor de wijze van samenwerking (eigenaarschap). Op het niveau van het SWV is de identiteitsverklaring geen issue, mits de schoolbesturen voldoen aan de wettelijke zorgplicht.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding