photo-1575505586569-646b2ca898fc

Wetsvoorstel doorstroomrecht aangenomen

Publicatie:
27 februari 2020

De Tweede Kamer heeft op 13 februari het wetsvoorstel ‘Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’ aangenomen, maar met een belangrijke wijziging: er komt een algemeen doorstroomrecht voor havo-vwo. Voor de doorstroom van vmbo naar havo blijft de doorstroomvoorwaarde wel voorwaardelijk voor een toelatingsrecht.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel ‘Gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’ werd geregeld dat leerlingen een drempelloos toelatingsrecht krijgen als zij voldoen aan een in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) te omschrijven doorstroomvoorwaarde. Scholen mogen geen andere eisen stellen aan deze leerlingen. Ook mogen scholen stapelende leerlingen in 4- havo of 5-vwo geen doubleerverbod opleggen.

De Tweede Kamer vraagt in een aangenomen motie aan de regering te regelen dat havisten die willen doorstromen naar het vwo, niet hoeven te voldoen aan een doorstroomvoorwaarde. Scholen mogen geen eisen aan deze leerlingen stellen. Dat betekent dat gediplomeerde havisten zonder meer mogen doorstromen naar het vwo. Wel vraagt de Kamer aan de minister om deelname van deze leerlingen aan een doorstroomprogramma in de zomer verplicht te maken.

Havo’s mogen wel een eigen toelatingsbeleid formuleren voor vmbo-leerlingen. Op verzoek van de Kamer zal de minister bij scholen onder de aandacht brengen dat leerlingen die zonder extra vak willen doorstromen, altijd de mogelijkheid kan worden geboden tot het aanbieden van een doorstroomprogramma. Scholen zouden hierbij kunnen samenwerken.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding