tim-van-der-kuip-cps2x8jyms8-unsplash

Werk maken van een betere en veiliger digitale gegevensuitwisseling

Publicatie:
12 januari 2023

Het programma Edu-V houdt zich bezig met het ontwikkelen van basisafspraken en prioriteiten voor eenvoudige, betrouwbare en veilige digitale gegevensuitwisseling in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. In Edu-V werken brancheorganisaties in het onderwijs daartoe samen met ict-leveranciers en uitgevers van schoolboeken. Met als doel dat scholen met minder inspanning en risico gebruik (kunnen) maken van digitale toepassingen in het onderwijs.

Nadat in juli 2022 de basis is gelegd in een startdocument met afspraken die de toegang moet regelen tot (en het gebruik van) digitale onderwijsmiddelen in het onderwijs heeft Edu-V een concrete planning gemaakt. Daarbij zijn vier uitdagingen geformuleerd, die in 2023 in werkgroepen zullen worden behandeld:

Drempels verlagen voor doorgifte identiteiten. De privacy van scholieren is momenteel beschermd in het privacyconvenant. De afspraken van het privacyconvenant gaan straks ook deel uitmaken van het Edu-V afsprakenstelsel. Echter, leveranciers en scholen ervaren ook drempels om gegevens en identiteiten op een veilige manier uit te wisselen. Hierdoor worden onnodig veel persoonsgegevens uitgewisseld. De veiligheid van uitwisselingen moet verder worden verbeterd.

Meer eenduidigheid in kenmerken van digitale leermiddelen. Leermiddelen laten zich onderling moeilijk vergelijken. Scholen kunnen leermiddelen daardoor lastig vergelijken. En het kost docenten veel moeite om leermiddelen met elkaar te combineren, voor het creëren van persoonlijke leerlijnen. Edu-V maakt afspraken over kenmerken of beschrijvingen van leermiddelen, die onderlinge vergelijkingen makkelijker maken.

Beter inzicht in toetscijfers en voortgangsgegevens. Omdat toetsresultaten van leerlingen en studenten nu niet altijd worden uitgewisseld tussen de verschillende onderwijssystemen, zijn leerkrachten en docenten onnodig veel tijd kwijt aan het overtypen van cijfers. Edu-V maakt afspraken over het geautomatiseerd uitwisselen van digitale toetsresultaten en voortgangsgegevens. Leerkrachten en docenten krijgen daardoor beter inzicht in het leerproces van hun leerlingen en studenten.

Eenvoudiger verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen. Het aanschaffen en in gebruik nemen van digitale leermiddelen is vaak complex. Administratieve processen bij de verschillende leveranciers zijn ooit gemaakt voor het leveren van boeken, maar worden inmiddels ook gebruikt voor digitale leermiddelen. Dit leidt geregeld tot problemen bij de levering. Inzicht in de status van leveringen en ingebruikname van een digitaal leermiddel wordt er ook door gehinderd. Tot slot kunnen de huidige administratieve processen belemmeringen opleveren voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Edu-V wil afspreken met leveranciers en scholen dat er een vereenvoudiging komt van de logistieke en administratieve keten.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding