schermafbeelding-2021-04-29-om-17.10.05

Joost Kramer: 'Voorbereiding op de WBTR is nodig, maar doe het niet gehaast'

Publicatie:
29 april 2021 - 8:00 uur

Terugblik online lunchcollege met Joost Kramer


Op donderdag 22 april gaf Joost Kramer, jurist en bedrijfskundige, het derde online lunchcollege van de VTOI-NVTK. Tijdens zijn presentatie ging hij in op de Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en welke gevolgen dat heeft voor Raden van Toezicht in het onderwijs- en de kinderopvang.

Lunchcollege gemist? Kijk het online terug!
De WBTR treedt op 1 juli 2021 in werking en kan ingrijpende gevolgen hebben voor verenigingen en stichtingen. Tijdens het lunchcollege kwamen de volgende onderwerpen aan bod: uitbreiding grondslag bestuur, grondslag toezichthoudend orgaan (“RvC”), taak- en normstelling bestuur en toezicht, one tier board, tegenstrijdigbelangregeling, meervoudig stemrecht bestuur en toezicht en aansprakelijkheid.

Heeft u het online lunchcollege gemist? Bekijk het lunchcollege terug via ons YouTube kanaal.

Slides nalezen? Download ze en deel met uw Raad van Toezicht!
Op veler verzoek delen wij de slides van het online lunchcollege met u. Wij juichen het uiteraard toe als u deze informatie met de leden uit uw Raad van Toezicht deelt. Download de slides onderaan deze pagina.

Handreiking WBTR en modelstatuten
De handreiking WBTR is terug te vinden op de kennisbank via het ledenportaal van de VTOI-NVTK. De modelstatuten worden op dit moment juridisch getoetst aan de WBTR en zullen binnenkort beschikbaar gesteld worden op het ledenportaal.

Lees de veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden
Tijdens het online lunchcollege was er gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Hieronder hebben wij een aantal vragen aan Joost Kramer en bijbehorende antwoorden verzameld. Voor beantwoording van overige vragen verwijzen wij u naar de opname van het lunchcollege op ons YouTube kanaal.

Maatschappelijk belang wordt ook benoemd in Governance. Hoe verhoudt zich dat tot instellingsbelang van de WBTR?
De Handreiking WBTR van de VTOI-NVTK geeft hier toelichting op.

Welke statutenwijzigingen zijn, in ieder geval, noodzakelijk als gevolg van de WBTR?
Dit hangt af van de huidige statuten, die voor elke instelling verschillen. Belangrijkste is om te checken of de tegenstrijdig-belang-regeling en de ontstentenis- en beletregeling voldoen aan de wet per 1 juli. Deze staan voor zowel stichting, vereniging, coöperatie als BV vanaf 1 juli in het burgerlijk wetboek.

Is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ook nevengeschikt aan bestuur en RvT (en moet de GMR dus voldoen aan de WBTR)?
Medezeggenschap heeft zelfstandige rechten en plichten voortvloeiend uit sectorale wetgeving. Dit dient vanuit de rechtspersoon te worden nageleefd, in meeste gevallen door het bestuur. Het is mogelijk medezeggenschap formeel een orgaan van de rechtspersoon te maken, maar de WBTR gaat daar niet van uit. De WBTR richt zich (alleen) op de 2 of soms 3 wettelijke organen, te weten: bestuur, toezicht en soms een algemene vergadering.

Downloads / documenten

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding