photo-1517164850305-99a3e65bb47e

Twee protocollen beschikbaar voor het opstarten basisscholen

Publicatie:
23 april 2020

Twee protocollen dienen als handreiking voor het primair onderwijs bij het opstarten van de scholen vanaf 11 mei. Er is een protocol voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en een protocol voor regulier basisonderwijs. In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer open gaan.

De protocollen zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met LECSO/SBO Werkverband, Vivis, Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, BOinK, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW.

Kern is dat basisschoolleerlingen na de meivakantie weer hele dagen naar school komen, maar dat steeds maximaal de helft van alle leerlingen een hele dag op school aanwezig is. Hoe de groepen verdeeld worden over de dagen, bepalen de scholen zelf, net als hoe de leerlingen verspreid worden binnen het gebouw. Het alternatief, kinderen halve dagen naar school laten komen, zal volgens de onderwijsorganisaties door wisseling van de leerlingen te veel onrust veroorzaken. Zoals drukte in de gangen en rondom het schoolgebouw, door ouders die hun kinderen halen of brengen.

Afgesproken is dat de buitenschoolse opvang ‘meebeweegt’ met de openingstijden van de scholen. Voor de bso betekent dit het volgende: op dagen dat kinderen naar school gaan, is de bso voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Als kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de bso gaan maar nu alleen op donderdag en vrijdag naar school mogen dan kunnen ze op donderdag en vrijdag naar de bso. Kinderen kunnen geen extra dagen naar de bso bovenop de uren die in het contract van de ouders is opgenomen (dus in het voorbeeld niet ook nog op maandag en dinsdag). BOinK, BK en BMK komen zo snel mogelijk met een protocol over het opstarten van de bso’s.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding