lunchcollege

"Toezichthouder, ga eens vaker in de klas kijken"

Publicatie:
05 maart 2021 - 8:00 uur

Terugblik online lunchcollege met Jaap Versfelt


Op donderdag 25 februari trapte Jaap Versfelt, initiatiefnemer en oprichter van Stichting LeerKRACHT, het eerste online lunchcollege van de VTOI-NVTK af. In zijn presentatie ging hij in op het belang van een verbetercultuur in het onderwijs (ook in tijden van corona) en de rol van toezichthouders daarin.

Lunchcollege gemist? Kijk het online terug!
Volgens Versfelt gaat kwaliteit van onderwijs niet over financiën, leermiddelen of moderne schoolgebouwen, maar veel meer over leraren, leerlingen en hun onderlinge samenwerking. Dit - en nog veel meer - licht hij toe in zijn presentatie. Heeft u het online lunchcollege gemist? Bekijk het lunchcollege terug via ons YouTube kanaal.

Slides nalezen? Download ze en deel met uw Raad van Toezicht!
Op veler verzoek delen wij de slides van het online lunchcollege met u. Wij juichen het uiteraard toe als u deze informatie met de leden uit uw Raad van Toezicht deelt. Download de slides onderaan deze pagina.

Lees de de veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden
Tijdens het online lunchcollege was er gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen aan Jaap Versfelt en bijbehorende antwoorden verzameld.

Hoe zorg je ervoor dat je niet op de stoel van de bestuurder komt te zitten als er de wens is om een verbetercultuur te implementeren?
Door een mix van vragen en observaties. Observaties die je doet op de werkvloer. Net als de inspectie toezicht houdt door verificatie-bezoeken, kun je je als toezichthouder informeren door zelf op de werkvloer te kijken. Bijvoorbeeld door lesbezoeken, gesprekken met leraren en leerlingen. Vraag daarbij door: gaan leraren bij elkaar op bezoek, werken ze wekelijks samen aan hun lespraktijk en hoe gaan ze om met feedback van leerlingen. Vervolgens kun je de bestuurder vragen stellen: hoe denkt de bestuurder over verbetercultuur? Welke stappen is de bestuurder aan het nemen om die te versterken in de organisatie, et cetera. Door eerst observaties te doen je je niet met een kluitje het riet insturen. 

Hoe kun je een team in beweging krijgen met een verbetercultuur, als ze zelf al vinden dat ze alles ontzettend goed doen en er geen verbetering mogelijk is? En wat is precies de rol van de RvT hierin?
Als een team van mening is dat het onderwijs niet kan verbeteren moeten alle alarmbellen afgaan. Wat voor voorbeeld geef je aan je leerlingen als je als lerarenteam zegt ‘wij, wij hebben niks meer te leren’? Tevens, onderzoek van zowel Inspectie als McKinsey laat zien: ‘Scholen met een verbetercultuur bereiken meer met hun leerlingen’.  Het is daarmee waarschijnlijk dat een school waar een team denkt dat ze niet kunnen verbeteren een zeer matige school is die kinderen kansen ontneemt. Vraag daarom de bestuurder om hard bewijs dat deze school – vergeleken met scholen met een soortgelijke leerlingpopulatie – het significant beter doet dan het landelijk gemiddelde.

Als je heel hoog zit als land, dan zijn de verschillen zelf toch ook groter?
Los van de ernst van dit probleem, er zou minder verschil moeten zijn. Dat is niet zo. Toen Singapore in de jaren negentig een sprint vooruit maakte profiteerden daar leerlingen van Chinese-komaf van (die het al erg goed deden), maar de Maleisische kinderen (die achterliepen) nog veel meer. Kortom, door beter onderwijs over de breedte namen de verschillen tussen leerlingen af, niet toe.

Wat zijn dit voor verschillen? Leerwinst? Uitstroom?
De Inspectie en McKinsey deden onderzoek naar leerwinst.

Is het rapport van McKinsey openbaar/beschikbaar? En zo ja, waar?
Je kunt het McKinsey-onderzoek hier vinden. Het Inspectierapport over schoolverschillen vind je hier (PO) en hier (VO).

Is het online lesgeven, in tijden van corona, een verbetering om elkaar te versterken/verbeteren?
Nee. Een leraar voor de klas bereikt meer dan een leraar via Zoom. En in persoon met elkaar samenwerken op school is makkelijker en effectiever dan op afstand en online.

De methode van Stichting LeerKRACHT bestaat uit vier elementen: (1) De bordsessies, (2) Gezamenlijk lesontwerp, (3) Lesbezoek en feedback, (4) De stem van de leerling . Voor een succesvolle inzet van deze vier elementen zijn drie randvoorwaarden van toepassing: ambitie, ritmiek en terug- en vooruitkijken. Hoe facilitair je deze ritmiek en samenwerking? En wat betekent dit alles voor de rol van de toezichthouder?
Er is 1,5 tot 2 uur per week nodig voor alle leraren, vrijgemaakt in het rooster, waar leraren samen kunnen werken aan hun lespraktijk. Als toezichthouder kun je leraren vragen naar hoeveel tijd en ruimte zij nu krijgen voor samenwerken aan onderwijs. Je kunt daarna je bestuurders vragen wat zij doen aan het faciliteren van tijd voor leraren om samen te werken aan hun lespraktijk.

Hoe zijn de resultaten van een verbetercultuur vast te houden?
Dat zijn vier dingen. Vasthouden vergt als eerste overtuiging binnen het team. Dat creëer je door leraren het effect in hun lespraktijk te laten ervaren. Daarna is voorbeeldgedrag belangrijk: met name een schoolleider die zijn of haar tijd voornamelijk besteed met leraren te werken aan het verbeteren van het onderwijs. En een bestuurder die in de interactie met de schoolleiding het heeft over onderwijs. Daarna structuur, in de vorm van een teamindeling rond groepen van leerlingen (i.p.v. rond vakken) en een wekelijkse ritmiek in de samenwerking binnen de teams. Tenslotte zijn er vaardigheden nodig: voor leraren zijn dat elkaar feedback geven en bordsessies leiden, voor de schoolleiding is dat leidinggeven aan een school met een verbetercultuur.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding