schermafbeelding-2021-11-24-om-12.48.51

Marvin Reuvers: 'Taalvaardigheid is belangrijker dan digivaardigheid, maar het kan elkaar wel ondersteunen!'

Publicatie:
25 november 2021 - 8:00 uur

Terugblik online lunchcollege met Marvin Reuvers


Op donderdag 18 november gaf Marvin Reuvers, ICT-expert en onderwijsadviseur, een online lunchcollege over digitalisering in het onderwijs en de kinderopvang.

Lunchcollege gemist? Kijk het online terug!
In zijn college deelde Reuvers zijn kennis over (het belang van) digitale geletterdheid bij zowel leerlingen, leerkrachten, schoolbesturen én toezichthouders. Volgens Reuvers gaat digitale geletterdheid niet simpelweg om het aanleren van digitale vaardigheden, maar veel meer over op welke manier digitalisering van waarde kan zijn voor het onderwijs en kinderopvang. Een heldere visie op digitalisering is hierin van groot belang.

Ook ging Reuvers in op gegevensbescherming en privacy. Hij benadrukte dat toezichthouders een rol hebben in het aankaarten van verantwoord gebruik van digitale middelen, toezien op afspraken met toeleveranciers en toezien op een laagdrempelige manier van het melden van incidenten.

Tot slot deelde hij een mooi voorbeeld van een aantal scholen in Noord-Holland waar zij digitale geletterdheid integreren in het taalonderwijs. Door leerlingen met taal te laten oefenen per e-mail, wordt zowel hun taalvaardigheid als hun digitale vaardigheid getraind.

Heeft u het online lunchcollege gemist? Bekijk het lunchcollege terug via ons YouTube kanaal.

Slides nalezen? Download ze en deel met uw Raad van Toezicht!
Op veler verzoek delen wij de slides van het online lunchcollege met u. Wij juichen het uiteraard toe als u deze informatie met de leden uit uw Raad van Toezicht deelt. Download de slides onderaan deze pagina.

Lees de veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden
Tijdens het online lunchcollege was er gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Hieronder hebben wij een aantal vragen aan Marvin Reuvers en bijbehorende antwoorden verzameld. Voor beantwoording van overige vragen verwijzen wij u naar de opname van het lunchcollege op ons YouTube kanaal.

Gaat digitaliseren de structurerende rol van curricula beïnvloeden en wat is het gevolg voor borging van onderwijskwaliteit?
Geprobeerd is om hier op in te spelen met de ontwikkeling van het nieuwe curriculum.nu. Wanneer het uitgangspunt is dat je nadenkt over het aanbieden van digitale vaardigheden, biedt het curriculum houvast om hier inzicht op te bieden. De ‘grote opdrachten’ van curriculum.nu kunnen gezien worden als de kapstokken waaraan gedacht kan worden als het gaat om deelgebieden rondom deze vaardigheden en attitudes.

Welke kansen zijn er op het gebied van digitale geletterdheid in de kinderopvang?
Ook bij jonge kinderen zijn er kansen om aan de slag te gaan met digitale vaardigheden. Het gaat hierbij vooral om kennismaken met digitale tools en het kennismaken met applicaties. Maar denk ook eens aan een QR-speurtocht. Daarnaast zijn er veel reken- en taalapps om mee aan de slag te gaan. Het ligt natuurlijk ook aan de beschikbare materialen op de opvanglocatie.

Zijn er afgezien van het gesprek met het bestuur mogelijkheden digitale geletterdheid te monitoren?
Ja, die zijn er, maar dat is vrij specifiek. Sommige besturen voeren onder de (bovenbouw)leerlingen jaarlijks een 360-graden feedbackscan uit om leerlingen zichzelf te laten scoren op digitale vaardigheden. Daar zou dan over meerdere jaren bezien een ontwikkeling in moeten zijn. Daarnaast geeft het een aardig beeld van digitale vaardigheden tussen scholen onderling. Aan de hand van de ‘Kennisnet Inhoudskaarten’ kan in beeld worden gebracht welke doelen per leerniveau (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) zouden moeten worden bereikt.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding