taylor-flowe-4nkoeaqatga-unsplash

Ruime voldoende voor medezeggenschap op scholen in Nederland

Publicatie:
23 februari 2023

Ouders, leerlingen en medewerkers in het primair en middelbaar onderwijs ervaren hun werk in de medezeggenschapsraad (MR) vooral positief. De samenwerking is goed, ze praten serieus mee over ontwikkelingen op school. Wel blijkt dat een derde van de MR-leden onvoldoende kennis heeft. Ook krijgt een derde onvoldoende informatie en ondersteuning.

Dat blijkt uit de eerste Staat van de Medezeggenschapsraad, een onderzoek onder MR-leden dat Ouders & Onderwijs, Vereniging Openbaar Onderwijs, LAKS en ROV hebben uitgebracht. Meer dan 80 procent van de MR-leden die meededen aan het onderzoek, vindt dat zijzelf en de MR in het algemeen voldoende of goed functioneren, met een 7,3 als gemiddeld cijfer.

Daarnaast is meer dan driekwart tevreden over de samenwerking onderling en de samenwerking met het bevoegd gezag, de directie of het bestuur van de school. Daarbij ervaren ze voldoende ruimte om belangrijke onderwerpen te bespreken.

Uit het onderzoek komt ook een duidelijk verbeterpunt naar voren. MR-leden geven het contact met de achterban het cijfer 5,7. Meer dan de helft van de MR-leden houdt de achterban op de hoogte van hun bezigheden en heeft duidelijk vindbare contactgegevens. Datzelfde percentage geeft aan genoeg mogelijkheden te hebben om contact met de achterban op te nemen.

Toch gebeurt dat minder vaak: slechts 37 procent van de MR-leden vraagt regelmatig om de mening van de achterban over bepaalde onderwerpen. Er komt ook weinig terug: slechts 25 procent geeft aan dat de achterban actief contact opneemt. Contact verloopt vooral via email, een nieuwsbrief en op het schoolplein of in de klas.

Uit het onderzoek blijkt dat 32 procent van de MR-leden onvoldoende kennis en informatie heeft en 28 procent heeft onvoldoende ondersteuning en middelen voor het MR-werk. De start van nieuwe MR-leden gaat ook niet overal soepel. Ruim een derde van de MR-leden zegt bij aanvang van de werkzaamheden niet goed te zijn ingewerkt. Van de 42 procent die geen basiscursus heeft gevolgd, had iets meer dan de helft dat graag gewild.

Elke basisschool en middelbare school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR vertegenwoordigen personeelsleden, ouders en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen hun achterban op school. De MR heeft een belangrijke taak om met de schoolleiding mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) zijn de regels hiervoor vastgelegd.

De Staat van de Medezeggenschapsraad is voortgekomen uit een samenwerking tussen Ouders & Onderwijs, Vereniging Openbaar Onderwijs, LAKS en ROV. Het onderzoek werd in het najaar van 2022 door 426 leden van medezeggenschapsraden ingevuld. Onder de invullers waren 198 ouders, 207 personeelsleden en 21 leerlingen. Van de deelnemers praat 55 procent mee in het primair onderwijs en 45 procent in het voortgezet onderwijs. Laad hier de rapportage van de Staat van de Medezeggenschapsraad.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding