photo-1518607692857-bff9babd9d40

Reminder: invullen vragenlijst voor onderzoek naar de kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht

Publicatie:
12 maart 2020

In opdracht van het Ministerie van OCW voert Regioplan een onderzoek uit naar de kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht in het funderend onderwijs. Ook de VTOI-NVTK is betrokken bij dit onderzoek.

Het doel is om zicht te krijgen op hoe professionaliseringsactiviteiten van intern toezichthouders kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het interne toezicht en op welke wijze deze professionaliseringsactiviteiten geborgd kunnen worden.

In het kader van dit onderzoek hebben interne toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs in de week van 2 maart een uitnodiging ontvangen voor het invullen van een online vragenlijst. Voor degenen die dat nog niet hebben gedaan, hierbij een reminder om de vragenlijst alsnog in te vullen. Uw deelname aan de vragenlijst helpt om de kwaliteit van het toezicht te verbeteren en het professionaliseringsaanbod voor interne toezichthouders verder te optimaliseren.

In de vragenlijst komen verschillende thema’s aan bod, zoals de samenstelling en organisatie van het toezicht, de toezichtvisie, de werving en selectie en de gevolgde en gewenste professionalisering. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. De vragenlijst staat nog tot en met maandag 23 maart open.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding