ibrahim-rifath-oaphds2yegq-unsplash

Regelingen vereenvoudiging bekostiging vo gepubliceerd

Publicatie:
30 september 2021 - 8:00 uur

Het ministerie van OCW heeft de regelingen gepubliceerd die te maken hebben met de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs: de Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo, de Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo, de Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo en de Regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden.

De Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo was nog eerder niet bekend, maar de systematiek al wel. Om de vergelijking met de oude bekostiging mogelijk te maken, heeft OCW gpl-bedragen voor 2022 vastgesteld. Deze zijn ongeveer 0,65 procent lager dan die voor 2021 (die op 14 juli 2021 zijn gepubliceerd). Achtergrond hiervan is het gegeven dat een aantal met de vereenvoudiging samenhangende regelingen uit de lumpsum wordt gefinancierd. Het gaat onder meer om de aanvullende bekostiging voor geïsoleerde vestigingen, voor brede vestigingen en voor gl-leerlingen.

Als een bestuur er op achteruitgaat, wordt het eerste jaar (2022) nog 80 procent van de achteruitgang vergoed en in de jaren daarna 60 procent, 40 procent en 20 procent. Gaat een bestuur er op vooruit, dan wordt in het eerste jaar 80 procent daarvan ingehouden en in de jaren daarna 60 procent, 40 procent en 20 procent.

De Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo blijft ongewijzigd vergeleken met de versie van december 2020. Er komt een toeslag voor geïsoleerde vestigingen en een extra toeslag voor kleine geïsoleerde brede scholengemeenschappen en kleine brede geïsoleerde vestigingen van brede scholengemeenschappen.

In de Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo worden de tarieven voor 2023 al bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor de ondersteuningsbedragen lwoo en pro. Ze zijn vooralsnog gelijk aan die van 2022. Later zal indexatie plaatsvinden. Indexatie gebeurt op basis van de loongevoelige personele bekostiging (voor 85 procent) en de prijsgevoelige materiële bekostiging (voor 15 procent).

De Regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden bepaalt in welke uitzonderlijke omstandigheden scholen aanvullende bekostiging krijgen. Het gaat om de zes uitzonderingsscholen, vestigingen met een breed onderwijsaanbod, het maritiem vbo, het internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs en gl-leerlingen.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding