mufid-majnun-lvcjywuhqlg-unsplash

Regeling werkdrukmiddelen 2023 gepubliceerd

Publicatie:
23 februari 2023

Voor 2023 zijn de tarieven per leerling voor de bekostiging van werkdrukmiddelen bekend gemaakt. Anders dan in het eerste jaar (2022) waar één tarief per leerling van toepassing was, wordt voor het beroepsgericht onderwijs een hoger bedrag per leerling gehanteerd dan in het algemeen vormend onderwijs. In het huidige overgangsjaar 2022-2023 kan gebruik gemaakt worden van de keuze om de extra persoonlijk budget-uren, die betrekking hebben op deze werkdrukmiddelen, uit te betalen.

Bij de toekenning aan medewerkers van deze individuele werkdrukmiddelen bleek regelmatig dat, voor scholen met leerlingen in het praktijkonderwijs en het derde en vierde leerjaar van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg van het vbo, de bekostiging niet toereikend was om de kosten te dekken. Oorzaak is dat er kleinere klassen zijn in het beroepsgericht- en praktijkonderwijs, meldt de VO-raad.

De verdeling van werkdrukmiddelen is als volgt: de helft van de middelen (150 miljoen euro) wordt verstrekt ten behoeve van individuele werkdrukverlichting voor onderwijspersoneel en onderwijsondersteunend personeel. In de cao is afgesproken dat deze middelen worden benut om het basisbudget ten behoeve van werkdruk of duurzame inzetbaarheid met 40 uren te verhogen van 50 naar 90 uur per persoon per jaar.

De overige 150 miljoen euro wordt verstrekt ten behoeve van een collectieve aanpak op de scholen voor de verlichting van werkdruk. Het schoolbestuur, de leraren en het onderwijsondersteunend personeel zijn hierbij gezamenlijk aan zet en gaan met elkaar in overleg over het nemen van maatregelen om de werkdruk te verminderen. Lees hier de hele regeling.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding