zachary-olson-ipjas-atbde-unsplash

Promotie-onderzoek: het ontwerpen van leeromgevingen op de school-werk grens

Publicatie:
15 juli 2021

Op de grens van school en werk zijn veel verschillende leeromgevingen te vinden, zoals werkpleksimulaties, regionale leeromgevingen en hybride leeromgevingen, waarin werken en leren steeds meer met elkaar worden verbonden. Wat zijn de onderscheidende kenmerken tussen deze verschillende leeromgevingen? En welke afwegingen spelen een rol tijdens het ontwerpproces? Erica Bouw deed onderzoek aan de Open Universiteit.

Bouw heeft haar proefschrift ‘Designing learning environments at the school–work boundary. Curriculum design for vocational education’ verdedigd op vrijdag 18 juni 2021. Ze schreef haar proefschrift als buitenpromovendus aan de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit.

Zij constateert dat het beroepsonderwijs onder druk staat om onderwijs te ontwerpen dat meebeweegt in een veranderende maatschappij. Snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vereisen een continu aanpassingsvermogen van het beroepsonderwijs en intensieve samenwerking met andere organisaties. Het beroepsonderwijs zoekt naar manieren om school en werk met elkaar te verbinden en lerenden zo te helpen om verbanden te leggen tussen wat ze op school leren en wat ze in de beroepspraktijk leren.

Erica Bouw onderzocht hoe de grote verscheidenheid aan typen leeromgevingen gecategoriseerd kan worden, wat de specifieke kenmerken zijn van bepaalde typen leeromgevingen in het Nederlandse beroepsonderwijs (mbo en hbo), welke ontwerpafwegingen eraan ten grondslag liggen en welke strategieën worden gehanteerd vanuit het bedrijfsleven bij de co-constructie van deze leeromgevingen.

Het onderzoek van Erica Bouwbiedt houvast voor het onderzoeken en ontwerpen van leeromgevingen in het beroepsonderwijs. De resultaten zijn bruikbaar voor onderwijsonderzoekers en voor mensen die betrokken zijn bij de vormgeving van beroepsgerichte leeromgevingen, zowel vanuit school als vanuit het bedrijfsleven.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding