markus-winkler-euf7nry492a-unsplash

Plan: lijsten ingezette beroepskrachten en presentielijsten kinderopvang bewaren

Publicatie:
07 september 2023

Het kabinet wil kinderopvangorganisaties verplichten om de overzichten van ingezette beroepskrachten en de presentielijsten van kinderen zes weken te bewaren. De verplichting geldt voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang. Het kabinet is een internetconsultatie gestart, waarop iedereen reactie op de wijziging van de regeling wet kinderopvang kan geven.

Een inzichtelijke administratie is belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Daarnaast vergemakkelijkt het bijhouden van de overzichten het toezicht door de GGD op de kinderopvang. Aan de hand van de overzichten kan de houder van de kinderopvangorganisatie aantonen dat het kindercentrum voldoet aan de eisen voor de beroepskracht-kindratio, de drie-uursregeling en het vaste-gezichtencriterium.

De houder moet bij een inspectie de overzichten van de afgelopen zes weken kunnen aanleveren. Het komt nu voor dat houders deze informatie niet (goed) bewaren of niet (duidelijk) aanleveren. De toezichthouder kan dan niet goed beoordelen of de kinderopvangorganisatie aan de eisen voldoet.

De wijziging van de regeling wet kinderopvang staat nu online voor de internetconsultatie. Iedereen die dat wil, kan tot en met 17 september 2023 reageren en zijn/haar mening over de regelgeving geven.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding