priscilla-du-preez-k8xygbw4ahg-unsplash

Pilot collegiale visitatie: om van elkaar te leren

Publicatie:
21 april 2022 - 8:00 uur

Collegiale visitatie, waarbij RvT-leden bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, is een waardevol instrument om van elkaar te leren. De VTOI-NVTK start voor de zomer een pilot met enthousiaste Raden van Toezicht om de collegiale visitatie vorm en inhoud te geven.

De collegiale visitatie maakt onderdeel uit van de vierjarige evaluatiecyclus. Wat is het doel van de cyclus?
De vierjarige evaluatiecyclus is onderdeel van de Code Goed Toezicht. De code biedt een kader voor de leden om de kwaliteit van het intern toezicht te borgen, door dialoog en professionalisering. De evaluatiecyclus, waarin de zeven principes van de code een leidraad zijn, is een instrument voor de leden om het intern toezicht te verbeteren.

De cyclus, die uit vier jaarlijkse evaluaties / visitaties bestaat, helpt de Raden van Toezicht om zich breed te blijven ontwikkelen. In het eerste en derde jaar houden de Raden een zelfevaluatie, in het tweede jaar - als nieuw onderdeel - een collegiale visitatie én in het vierde jaar volgt afsluitend een externe visitatie.

Wat houdt collegiale visitatie in?
In het kort: Raden van Toezicht nemen bij elkaar een kijkje in de keuken. Zij delen en bespreken dilemma’s en inzichten om van elkaar te leren. De agenda van de collegiale visitatie volgt uit de zelfevaluatie. Tijdens een zelfevaluatie reflecteert de Raad van Toezicht op het eigen functioneren. Met de verbeteracties gaat de Raad aan de slag. Hebben deze acties na een jaar inderdaad tot verbetering geleid? Tijdens de collegiale visitatie kijkt en denkt een andere Raad van Toezicht mee of dit inderdaad het geval is. Een blik van buiten helpt om blinde vlekken te voorkomen, door net even andere vragen te stellen. Voordeel is dat je als collega-toezichthouders een gelijkwaardig gesprek voert over dilemma’s die iedereen in de praktijk ervaart.

Zet de term visitatie toezichthouders niet op het verkeerde been?
Collegiale visitatie is een gangbare term, ook in het onderwijs. Maar visitatie is niet helemaal gelukkig gekozen, het gaat immers niet om een inspectie met een beoordeling. Aan de andere kant gaat het om meer dan even met elkaar koffiedrinken om een dilemma te bespreken. Een collegiale visitatie vraagt op de eerste plaats om een goede voorbereiding. Uit de bijeenkomst komen actiepunten voort waar de Raad van Toezicht mee aan de slag moet en die Raad moet terugkoppelen aan de collega-Raad.

Voor de zomer start de VTOI-NVTK met een pilot om de collegiale visitatie vorm en inhoud te geven. Waarom?
‘We willen samen met de leden bekijken hoe we de collegiale visitatie het beste vorm kunnen geven. Dat gaat op de eerste plaats over de methode: welke aanpak werkt goed en hoe kunnen we als VTOI-NVTK de leden hierin ondersteunen? Een collegiale visitatie kost tijd, maar we kunnen samen bespreken hoe we dit instrument zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten, met gebruik van het handboek en werkboek van de vierjarige evaluatiecyclus. Op de tweede plaats gaat het over de organisatie. Hoe kunnen we als VTOI-NVTK de leden faciliteren door Raden van Toezicht aan elkaar te koppelen? Welke gegevens hebben we van de Raden van Toezicht nodig om de goede match te maken?

Wie kan zich voor deze pilot aanmelden?
Aan de pilot kunnen minstens tien Raden van Toezicht meedoen. Eind mei volgt een oproep. U wordt van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Nadere informatie volgt op de website en in de nieuwsbrief Inzien.

Is de collegiale visitatie verplicht?
De vierjarige evaluatiecyclus (inclusief collegiale visitatie) maakt onderdeel uit van de Code Goed Toezicht, maar is niet verplicht. Dat betekent niet dat de collegiale visitatie vrijblijvend is. De leden onderschrijven immers de Code Goed Toezicht. De Onderwijsinspectie zijn bovendien positief over collegiale visitatie, omdat Raden van Toezicht met een externe blik van een collega-Raad naar het eigen functioneren kijken, verbeteracties formuleren en deze terugkoppelen. Leden die de collegiale visitatie al hebben gedaan, zijn ook positief. Het kost tijd, maar het levert een schat aan ervaringen en inzichten op.

Verder lezen:
Interview Monica Robijns, auteur evaluatiecyclus

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding