nathan-dumlao-ewgmqs2tmji-unsplash

Overzicht wijzigingen wet- en regelgeving onderwijs per 1 januari 2023

Publicatie:
12 januari 2023

Op of rond 1 januari 2023 zijn enkele regels voor het onderwijs veranderd. Deze zijn allemaal eerder aangekondigd, maar we zetten de belangrijkste wijzigingen nog op een rij. In het primair en voortgezet onderwijs krijgen leerlingen een ‘eerlijker kans’ bij de overgang van het po naar vo. Ook is het experiment onderwijszorgarrangementen van start gegaan. Gedurende vijf jaar mogen scholen en samenwerkingsverbanden initiatieven ontwikkelen en uitvoeren waarin ze onderwijs en zorg combineren. En er is nu een verplichte registratie Oekraïense leerlingen in tijdelijke onderwijsvoorzieningen.

In het middelbaar beroepsonderwijs hebben ook mbo-studenten nu recht op een beurs als ze bestuurslid worden van een politieke jongerenorganisatie of van een landelijke organisatie die zich inzet voor het mbo. Dit gold al voor studenten uit het hoger onderwijs. De precieze regels om een beurs aan te vragen worden later in januari gepubliceerd. Verder heeft de minister besloten de regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 met een jaar te verlengen. De indeling RMC-regio’s voor regionale aanpak voortijdig schoolverlaten is gewijzigd, evenals de regeling versterking van salarismix leraren mbo.

Zowel voor mbo als het hoger onderwijs geldt dat er een nieuw registratiesysteem is voor instellingen en opleidingen, de RIO. De registratie instellingen en opleidingen vervangt de basisregistratie instellingen (BRIN) en de centrale registers voor opleidingen in het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs (Croho, resp. Crebo).

Voor álle scholen geldt dat er sneller grotere sancties zijn voor scholen waar het niet goed gaat. Dit gebeurt via de aangepaste beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen. Deze aanpassing is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen uit het coalitieakkoord op het vlak van toezicht om te zorgen voor sneller herstel op scholen waar het niet goed gaat.

De wijziging maakt mogelijk dat in het primair en voortgezet onderwijs de bekostiging niet meer wordt opgeschort, maar direct wordt ingehouden. De hoogte van de sanctie varieert in de eerste drie maanden van de sanctie van 0 tot en met 15 procent, in de maanden daarna wordt het mogelijk om een hoger percentage van de bekostiging in te houden.

In het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs wordt de bekostiging in de eerste drie maanden van de sanctie nog wel opgeschort, een percentage van 10 tot 25 procent. In de maanden daarna is een hoger sanctiepercentage mogelijk. Kijk hier voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding