shutterstock_426481501

Onderzoek naar effectief intern toezicht in onderwijs; doet u ook mee?

Publicatie:
12 december 2018

De Universiteit van Amsterdam doet in samenwerking met de VTOI-NVTK binnen het meerjarig onderzoeksproject ‘Effectief gedrag van raden van toezicht in het onderwijs’ onderzoek naar bestuur en toezicht in het onderwijs. Het onderzoek wordt bekostigd door het Ministerie van OCW.

Voor dit onderzoek vragen we u als intern toezichthouder een digitale vragenlijst in te vullen bestaande uit 20 vragen over de rolvervulling en interne dynamiek binnen uw raad van toezicht. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer vijftien minuten.

De vragenlijst vindt u hier. Tegelijkertijd met dit onderzoek worden ook de bestuurders en de (centrale) medezeggenschapsraad of ondernemingsraad DOOR een vergelijkbare vragenlijst geënquêteerd over het intern toezicht.

Ondanks de ruime aandacht voor onderwijsbestuur en -toezicht in media en politiek, is er nog niet veel bekend over de rolvervulling door het interne toezicht in onderwijsinstellingen. Eerder onderzoek beperkt zich doorgaans tot een beschrijving van de inrichting en samenstelling van het interne toezicht.

Uit internationaal onderzoek naar corporate governance weten we echter dat vooral gedrag het functioneren van het interne toezicht bepaalt. Door middel van dit onderzoek hopen we bij te kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het interne toezicht binnen het onderwijs.

Vanzelfsprekend zijn we graag bereid u nader te informeren over het onderzoek of over de vragenlijst. Hiervoor kunt u contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker, dhr. drs. K. Heemskerk.

Voor ons onderzoek is uw kennis als toezichthouder over het interne toezicht binnen uw instelling van buitengewoon belang. We danken u dan ook bij voorbaat voor uw tijd en medewerking.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding