photo-1427751840561-9852520f8ce8

Onderzoek naar de kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht in het funderend onderwijs

Publicatie:
27 februari 2020

In opdracht van het Ministerie van OCW voert Regioplan de komende maanden een onderzoek uit naar de kwaliteit en professionalisering van het interne toezicht in het onderwijs. De VTOI is betrokken bij dit onderzoek. Het doel is om zicht te krijgen op hoe professionaliseringsactiviteiten van intern toezichthouders kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het interne toezicht en op welke wijze deze professionaliseringsactiviteiten geborgd kunnen worden. In het kader van dit onderzoek ontvangen interne toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs in de week van 2 maart een uitnodiging voor het invullen van een online vragenlijst. In deze vragenlijst komen verschillende thema’s aan bod, zoals de samenstelling en organisatie van het toezicht, de toezichtvisie, de werving en selectie en de gevolgde en gewenste professionalisering. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Uw deelname aan de vragenlijst helpt om de kwaliteit van het toezicht te verbeteren en het professionaliseringsaanbod voor interne toezichthouders verder te optimaliseren.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding