mwesigwa-joel-jhvedth-avo-unsplash

Onderzoek ambtenaren: onderwijshuisvesting inderdaad slecht

Publicatie:
22 april 2021

Het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) onderwijshuisvesting bevestigt dat er veel mis is met de onderwijsgebouwen in Nederland, zo laat onderwijsminister Slob op 9 april 2021 de Tweede Kamer weten. Het IBO brengt volgens de minister de problematiek ‘herkenbaar in kaart’ en ‘komt met interessante adviezen’.

Onderzoek heeft keer op keer aangetoond dat kwalitatief goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. Helaas is er veel mis met de onderwijsgebouwen. Daar is al tientallen jaren te weinig in geïnvesteerd. Dit heeft volgens het IBO-rapporttot de volgende knelpunten geleid:

  • Schoolgebouwen zijn oud, een schoolgebouw is gemiddeld veertig jaar oud en pas na gemiddeld 69 jaar worden het vervangen. Bij de meeste scholen is het slecht gesteld met de energiehuishouding.
  • Schoolgebouwen moeten aan steeds meer eisen voldoen: onderwijs ontwikkelt zich (passend onderwijs) en dat vraagt flexibele gebouwen. Veel scholen zijn echter puur op klassikaal onderwijs gericht.
  • In 80 procent van de gebouwen schiet het binnenklimaat tekort. Daarbij gaat het niet alleen om de luchtkwaliteit, maar ook om problemen met temperatuur, akoestiek en licht. Een gezond binnenklimaat is gunstig voor de leerprestaties van de leerlingen.

In een reactie stelt Anko van Hoepen, vice-voorzitter van de PO-Raad, dat de verouderde schoolgebouwenvoorraad en de veelheid aan doelstellingen echt om meer geld vanuit het rijk vragen. ‘Er is een flinke inhaalslag nodig om schoolgebouwen te laten voldoen aan alle eisen van politiek en maatschappij en daar hoort ook passende bekostiging bij.’

De PO-Raad constateert dat de vernieuwing van schoolgebouwen muurvast zit. Dat is een probleem omdat goede schoolgebouwen cruciaal zijn voor goed onderwijs. Duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om te leren en werken leiden tot een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim. Gemeenten en schoolbesturen hebben de rijksoverheid hard nodig om deze impasse te doorbreken. ‘Alleen als de rijksoverheid zorgt dat gemeenten en schoolbesturen fors kunnen investeren en verantwoordelijkheden helder worden belegd, kan verder worden gebouwd aan goed onderwijs voor alle kinderen.’

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding