element5-digital-jcimcopfhig-unsplash

Onderwijsraad: Nationaal Programma Onderwijs gebruiken voor onderwijsverbetering

Publicatie:
17 juni 2021

Verbind het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aan structurele investeringen in het onderwijs en leg dit vast in het komende regeerakkoord. Dit adviseert de Onderwijsraad. Alleen zo wordt de forse incidentele investering van 8,5 miljard euro in het corona-gerelateerde herstelprogramma NPO dienstbaar aan duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs.

Het NPO is grotendeels een incidentele investering die met name is gericht op de korte termijn. Maar het onderwijs kampt al geruime tijd met dieperliggende problemen, zoals teruglopende onderwijsprestaties en toenemende kansenongelijkheid. Die problemen zijn door de pandemie versterkt, constateert de Onderwijsraad. Ook zijn de basiscondities in het onderwijs niet op orde: er is een groeiend leraren- en schoolleiderstekort, de werkdruk is hoog en de structurele bekostiging is ontoereikend.

De Onderwijsraad ziet het NPO als opmaat voor een noodzakelijke, bredere en blijvende verbetering van het onderwijs. Het is van belang dat het NPO niet alleen een kortlopend geïsoleerd herstelprogramma voor corona-gerelateerde problemen in het onderwijs is, maar wordt verbonden aan structurele investeringen en langetermijnbeleid. De raad constateert dat de beperkte looptijd van het NPO en het incidentele karakter hiervoor beperkingen vormen.

De herstelmaatregelen van het NPO kunnen aan kracht winnen als het kabinet met structurele investeringen en lange-termijnbeleid inzet op:

  • de aanpak van het leraren- en schoolleiderstekort in het nieuwe regeerakkoord
  • verbeteren van de kwaliteit en gelijkere onderwijskansen
  • structureel investeren in kennisinfrastructuur voor kennisdeling en kennisbenutting
  • realiseren van een lokaal offensief om jongeren perspectief te bieden
Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding