jason-dent-3wpjxh-pirw-unsplash

Onderwijsakkoord: 1,5 miljard voor goed onderwijs, loonkloof gedicht

Publicatie:
05 mei 2022 - 8:00 uur

Het is van essentieel belang dat er genoeg leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners zijn, die hun vak goed kunnen uitoefenen. Dat is niet makkelijk door het grote personeelstekort. Het kabinet wil daarom 1,5 miljard euro investeren in het funderend onderwijs.

Een groot deel van dat bedrag gaat naar het dichten van de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs. Ook komt er structureel 300 miljoen euro vrij voor het tegengaan van werkdruk in het voortgezet onderwijs. De vakbonden en de VO-raad maken afspraken over de besteding, zodat het geld terecht komt waar het nodig is.

De komende jaren slaan het ministerie van OCW, vakbonden en PO-Raad en VO-raad de handen ineen. Minister Dennis Wiersma en de vertegenwoordigers van de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS), FNV O&O, de Federatie voor onderwijsvakorganisaties (FvOv) en de PO-Raad en de VO-raad hebben nu hun handtekening gezet onder het onderwijsakkoord.

‘Het kabinet investeert 1,5 miljard euro in goed onderwijs. De loonkloof is dicht. Dat is de allerbelangrijkste maatregel in de nieuwe cao primair onderwijs. Hier hebben de collega’s jarenlang actie voor gevoerd, en persoonlijk is dit een kroon op mijn werk’, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers.

Leraren en ander personeel in het primair onderwijs gaan vanaf nu hetzelfde verdienen in een gelijkwaardige functie als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Het gaat om een investering van 919 miljoen euro. Dit zorgt voor een hoger salaris voor basisschoolleraren. Zij gaan er de komende jaren met gemiddeld 10 procent op vooruit, een stijging van 5300 euro per jaar op basis van een voltijdsalaris.

Het onderwijsakkoord is ook het vertrekpunt voor een bredere werkagenda die de komende jaren samen wordt uitgewerkt en uitgevoerd om het personeelstekort aan te pakken en te zorgen voor beter onderwijs. Zo krijgen leraren vanaf dit schooljaar extra ruimte voor ontwikkeling en bijscholing. Hiervoor is structureel 118 miljoen euro beschikbaar. Ook voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs is extra geld voor professionalisering beschikbaar.

Op scholen met veel kwetsbare leerlingen krijgt het onderwijspersoneel een arbeidsmarkttoelage bovenop het salaris. Hiervoor waren middelen beschikbaar voor twee jaar, maar ook na 2023 komt er structureel geld om het aantrekkelijk te maken om op deze scholen aan de slag te gaan. Hierover wordt nog een cao-afspraak gemaakt door de vakbonden en raden.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding