charles-deluvio-lks7vei-eag-unsplash

Onderhandelingsakkoord bereikt voor bestuurders funderend onderwijs (PO en VO)

Publicatie:
13 januari 2022 - 9:00 uur

De leden van de VTOI-NVTK hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord dat in december bereikt is. Met 93.4% stemmen voor, 5,7% tegen en 0,9% neutraal is het onderhandelingsakkoord nu definitief vastgesteld.

Algemene verhoging voor 2021

Partijen hebben overeenstemming bereikt over een algemene verhoging voor 2021 van 2%, die met terugwerkende kracht moet worden toegepast per 01/01/2021. Voor het overige worden de CAO bestuurder PO en de CAO bestuurder VO ongewijzigd verlengd.

Looptijd

De looptijd van de verlengde cao’s is van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021.

Ten Slotte

Begin 2022 hopen de VTOI-NVTK en de VvOB het proces van invoering van één cao voor bestuurders funderend onderwijs af te ronden, met het nieuwe geïntegreerde loongebouw en het totale pakket aan regelingen voortvloeiende uit harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.

Het communiqué van december 2021 en de aangepaste salaristabellen, voortvloeiend uit de algemene verhoging van 2% zijn hieronder te downloaden.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding