michal-parzuchowski-bpxstl_hbhk-unsplash-1

NPO: extra geld mbo en hoger onderwijs vooral naar studiebegeleiding en studentenwelzijn

Publicatie:
11 november 2021 - 8:00 uur

Het extra geld voor mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten wordt vooral in intensieve studiebegeleiding en het bevorderen van het welzijn van studenten geïnvesteerd. Ook wordt ingezet op meer stagebegeleiding en is te zien dat het tekort aan stageplekken in het mbo afneemt. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat er op hoofdlijnen door alle onderwijsinstellingen veelal op dezelfde thema’s wordt ingezet. Het merendeel van de mbo- en hoger onderwijsinstellingen zet de komende twee jaar in op intensieve studiebegeleiding om de in- en doorstroom van studenten soepel te laten verlopen (ruim 40 procent) en het welzijn van studenten (ruim 30 procent). Daarnaast wordt gefocust op stagebegeleiding en in het mbo de aanpak jeugdwerkloosheid.

Om het studieverloop te optimaliseren wordt er bijscholing georganiseerd, worden klassen kleiner gemaakt, spelen studieadviseurs een grote rol in de begeleiding en wordt ‘peercoaching’ ingezet. Om het welzijn van studenten te verbeteren spelen de instellingen in op specifieke mentale of persoonlijke problemen van hun studenten met zorg op maat.

Zo is er bij ROC Da Vinci een luisterlijn en huiskamer voor en door studenten en bij Fontys Hogescholen voor ieder instituut een welzijnscoach. De expertise op het gebied van psychologische hulp en coaching wordt zoveel mogelijk laagdrempelig beschikbaar gesteld.

Door het voorspoedig economisch herstel zijn onderwijsinstellingen in de gelegenheid om de stuwmeren aan vastgelopen stages weg te werken en samen met de leerbedrijven het aantal leerwerkbanen weer op een peil te brengen. Het afgelopen studiejaar zijn verschillende maatregelen om de tekorten aan stages en leerbanen als gevolg van de coronacrisis terug te dringen. Positief is dan ook dat het tekort aan stage- en leerbanen in het mbo is afgenomen van circa 21.000 in januari tot 7800 plekken eind september 2021.

Belangrijk is om specifiek aandacht te hebben voor het tekort aan stageplekken in de zorg, ontstaan door te weinig begeleidingscapaciteit. Daarom zijn middelen beschikbaar gesteld om specifiek stagetekorten in de zorg tegen te gaan. Hiermee kunnen onderwijsinstellingen onderwijspersoneel inzetten om studenten begeleiden op een stageplek bij bijvoorbeeld een zorginstelling.

Voor het mbo en hoger onderwijs is in het Nationaal Programma Onderwijs in totaal 2,7 miljard euro beschikbaar gesteld. Een deel hiervan is voor de halvering van het les-, cursus- en collegegeld, de verlenging van de geldigheid van ov-studentenkaarten en compensatie van het toenemend aantal studenten. De middelen voor onderwijs (circa 600 miljoen euro) en onderzoek (circa 162 miljoen euro) krijgen met de gemaakte plannen invulling.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding