ibrahim-boran-kkacmu0gyko-unsplash-2

Nieuwe subsidieregeling voor onderwijs in residentiële voorzieningen

Publicatie:
07 september 2023

De huidige afbouw van de gesloten jeugdzorg tot 2030 heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Jongeren zullen steeds vaker in kleinschalige, open residentiële voorzieningen worden geplaatst en daarmee onder verantwoordelijkheid van het reguliere onderwijs vallen. Voor samenwerkingsverbanden is nu subsidie beschikbaar om scholen te ondersteunen bij het bieden en organiseren van goed onderwijs en ondersteuning aan deze jeugdigen en om samenwerking binnen de regio te stimuleren.

In 2025 moet de gesloten jeugdhulp volledig kleinschalig werken en de beweging maken naar nul gesloten plaatsingen in 2030. De nieuwe subsidieregeling is bedoeld voor jeugdigen die buiten hun eigen gezin verblijven in residentiële jeugdhulpinstellingen, inclusief kleinschalige woonvoorzieningen, en heeft twee doelen. Ten eerste is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen verder te ontwikkelen en te organiseren.

Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden en te laten aansluiten op de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp. Met de subsidie wordt gestreefd naar het vergroten van expertise en kennis bij scholen en samenwerkingsverbanden. Ook wordt de samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen uit het onderwijs en de jeugdhulp gestimuleerd om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden aan deze kleine, maar zeer kwetsbare groep jongeren.

Samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs kunnen namens een coalitie subsidie aanvragen om scholen te ondersteunen bij het bieden en organiseren van goed onderwijs en ondersteuning tijdens de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp. Steeds één samenwerkingsverband vraagt subsidie aan, namens een coalitie. Deze coalitie bestaat uit minimaal twee samenwerkingsverbanden, samen met andere partijen in het veld. Het aanvragen kan tot 2 oktober 2023.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding