photo-1527788263495-3518a5c1c42d

Nieuwe cao: medewerkers kinderopvang krijgen 5,5 procent meer loon

Publicatie:
27 februari 2020

FNV Zorg & Welzijn heeft met werkgeversorganisaties in de kinderopvang BK en BMK afspraken gemaakt over een nieuwe cao voor de 100.000 kinderopvangmedewerkers in Nederland. Medewerkers in de opvang krijgen in de cao-looptijd van 18 maanden een structurele loonsverhoging van minimaal 5,5 procent. Dat komt neer op een jaargemiddelde van 3,67 procent.

Ook zijn er afspraken gemaakt over werkdruk, werk- en privébalans, niet-groepsgebonden uren, het recht op onbereikbaarheid, een beperking van het aantal locaties voor oproepkrachten, de invoering van een beroepscode en over het scholen van werknemers.

  • Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen met 3 procent.
  • Tegelijk met deze salarisverhoging wordt een eenmalige uitkering betaald ter compensatie van de periode 1 januari 2020 tot 1 juli 2020. Deze eenmalige uitkering telt mee voor de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en is niet pensioengevend. Uitbetaling in juli 2020.
  • Per 1 januari 2021 worden de salarissen verhoogd met 12,00 euro bruto (overeenkomend met ongeveer 0,5 procent van het gemiddelde verdiende salaris in de sector).
  • Er komt een bruto eindejaarsuitkering van 2,0 procent. Uitbetaling in december van ieder kalenderjaar, voor het eerst in december 2020. De eindejaarsuitkering wordt berekend over 12 maandsalarissen in de periode januari tot en met december van het kalenderjaar. Bij in- of uitdiensttreding in de loop van het kalenderjaar, gebeurt dit naar rato van de gewerkte periode.
  • Per 1 juli 2020 vervalt het vitaliteitsbudget van 0,4 procent en wordt dit kostenneutraal verwerkt in het salaris.

Debbie van Leiden, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘We kwamen van ver en lange tijd leek het er op dat we er niet uit gingen komen met werkgevers. Het had niet veel gescheeld of we waren een actietraject in gegaan. Maar door die dreiging is het uiteindelijk toch gelukt om goede afspraken te maken voor de duizenden medewerkers in de kinderopvang.’

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding