taylor-wilcox-4nkoeaqatga-unsplash

Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro zeker niet eerder dan 2025

Publicatie:
03 juni 2021

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een nieuwe verdelingssystematiek voor de gelden voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). De nieuwe systematiek zal niet voor 2025 ingevoerd worden, in verband met het Nationaal Programma Onderwijs. De verwachting is dat het wetstraject voor de nieuwe wijze van bekostiging lwoo pas na februari 2022 kan worden gestart en dat deze bekostigingssystematiek op zijn vroegst per 1 januari 2025 gaat gelden.

Zoals in november 2020 aangekondigd – in de reactie op de evaluatie van passend onderwijs – gaat het ministerie van OCW ook een verkenning uitvoeren naar een geschikte bekostigingssystematiek voor het praktijkonderwijs. Zoals in ‘verbeterpunt 25’ van de reactie vermeld staat, is directe bekostiging van het pro één van de scenario’s. OCW wil de beide nieuwe bekostigingssystematieken gelijktijdig invoeren.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding