mark-boss-bq0ujudobxu-unsplash

Minister wil korten op bekostiging samenwerkingsverbanden

Publicatie:
23 februari 2023

In 2023 komt er een generieke korting op het budget van alle samenwerkingsverbanden, uitgaand van het eigen vermogen op 31-12-2022. Samenwerkingsverbanden die op die datum geen bovenmatig eigen vermogen hebben worden gelijktijdig gecompenseerd voor de korting. Dat schrijft onderwijsminister Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief gaat Wiersma in op een motie van het GroenLinks-Kamerlid Westerveld. Zij verzocht het kabinet om de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves te verlagen, zodat ze niet nog meer reserves opbouwen en het geld uit te geven aan passend onderwijs. Ook gaat de minister in op de 3e monitor afbouw bovenmatige eigen vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Wiersma schrijft dat uit de definitieve jaarcijfers van 2021 blijkt dat de reserves van samenwerkingsverbanden passend onderwijs in 2021 weliswaar met 29 miljoen euro zijn verminderd, maar dat dit flink achterblijft bij geplande afbouw van 62 miljoen. Hij ziet wel dat de samenwerkingsverbanden met de gevolgen worstelden van het personeelstekort, onvoorziene extra middelen, extra NPO-gelden en de effecten van Covid-19. Ook hebben de samenwerkingsverbanden last van onzorgvuldige en verlate informatie van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

In een reactie spreekt de PO-Raad de hoop uit dat ‘met het oog op de continuïteit van de ondersteuning aan de leerlingen’ de minister rekening zal houden met de specifieke situatie van elk samenwerkingsverband. Belangrijk is dat samenwerkingsverbanden snel meer duidelijkheid krijgen over de uitwerking van de plannen van de minister. De uitvoering daarvan raakt immers de begroting van 2023.

Verder vindt de PO-Raad dat een samenwerkingsverband bezwaar moet kunnen aantekenen tegen de korting op basis van inhoudelijke argumenten. De PO-Raad constateert ook dat de overheid in gebreke is gebleven in de informatievoorziening voor de samenwerkingsverbanden. Die moeten zich baseren op een dashboard met onjuiste informatie en niet goed leesbare kengetallen. ‘Dat belemmert de samenwerkingsverbanden bij het inschatten van hun financiële situatie en mogelijke risico’s.’

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding