leon-0k7ggia8lve-unsplash

Minister: gesprekken over regionale samenwerking kunnen beter

Publicatie:
17 juni 2021

Onderwijsminister Slob heeft op 8 juni de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van de adviezen van de commissie-Dijkgraaf. Slob ziet dat in veel regio’s de gesprekken tussen besturen over samenwerking inmiddels op gang zijn gekomen, maar dat dit zich vaak nog ‘beperkt tot praktische zaken die veelal ingegeven zijn vanuit het eigen belang van de organisatie’.

Het gesprek over hoe gezamenlijk in de regio een dekkend en passend onderwijs aangeboden kan worden vindt nog in mindere mate plaats, ziet Slob. Hij is van plan schoolbesturen de komende tijd hierin te blijven ondersteunen. Naast de financiële versterking via de subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo en de structurele regeling aanvullende bekostiging voor geïsoleerde scholen, zoekt de minister twee andere oplossingsrichtingen voor het wegnemen van wettelijke belemmeringen om samenwerking op vestigingsniveau te versterken.

Ten eerste wil hij onderzoeken hoe het regionaal plan onderwijsvoorzieningen (rpo) meer toekomst- en regionaalgericht kan worden ingericht. Een verplichte deelname aan een rpo heeft volgens de minister weinig toegevoegde waarde, omdat de kwaliteit én de uitkomst van de samenwerking of het overleg niet afdwingbaar zijn.

Verder wil de minister kijken of het introduceren van sluitingscompensatiemiddelen voor vo-nevenvestigingen passend en wenselijk is binnen het stelsel. Mogelijk kan de vaste voet die vrijvalt door het sluiten van een vestiging worden ingezet voor het versterken van het onderwijs in de regio. Het verruimen van de 50%-regel en het inschrijven van leerlingen op twee scholen of vestigingen vindt Slob onwenselijk. Wel blijkt dat scholen behoefte hebben aan informatie over de mogelijkheden om de 50%-regel vorm te geven.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding