lukas-blazek-mcsdtbwxuzu-unsplash

Meer duidelijkheid over verwerking kosten groot onderhoud

Publicatie:
09 maart 2023

De Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) heeft specifieke verslaggevingsvoorschriften voorgesteld ten aanzien van het verwerken van de kosten van groot onderhoud. De wijzigingen zijn van toepassing op schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs die de gebouwen niet op hun balans hebben staan. De gewijzigde verslaggevingsvoorschriften gaan in per verslagjaar 2024.

Dit meldt de PO-Raad. In de RJ-uiting 2023-2 van 7 februari 2023 geeft de RJ duidelijkheid over de wijze waarop schoolorganisaties de kosten van groot onderhoud moeten verwerken in de jaarcijfers. De discussie daarover loopt al sinds 2018. ‘Dit lijkt vooral een technische discussie, maar het kan forse consequenties hebben voor de financiële positie van een schoolorganisatie. En daarmee mogelijk ook voor toekomstige bestedingen op de scholen’, schrijft de PO-Raad.

Voor schoolorganisaties die de gebouwen op hun balans hebben opgenomen, zijn de bepalingen uit de richtlijnen voor de jaarverslaggeving uit hoofdstuk 212 (materiële vaste activa) onveranderd integraal van toepassing. In het primair onderwijs zijn de gebouwen meestal niet opgenomen op de balans, omdat het economisch claimrecht hiervan bij de gemeente of een andere partij ligt. Voor deze schoolorganisaties verandert de verwerking van de kosten van groot onderhoud in de jaarcijfers.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding