jeswin-thomas-wrdynqxtyyk-unsplash

Mbo-studenten tijdens corona tevreden over stages, welzijn had te lijden

Publicatie:
25 november 2021 - 8:00 uur

Studenten in het mbo blijken in het algemeen tevreden over de begeleiding tijdens de stage in de coronaperiode. Dat blijkt uit nader onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs dit voorjaar. Ook is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke ontwikkeling en het welbevinden van mbo-studenten. Het algemene beeld is dat afstandsonderwijs het lastiger maakte om studenten te ondersteunen bij hun maatschappelijke ontwikkeling en ook dat studenten zich in die periode slechter voelden.

Voor veel mbo-studenten gingen fysieke stages niet door, maar de onderwijsinstellingen focusten op wat wél mogelijk was en de informatievoorziening was volgens de studenten goed. Studenten leerden ook andere dingen dan normaal, zoals zelfstandigheid, flexibiliteit en digitale vaardigheden. Maar ze vonden het lastiger om een realistisch beroepsbeeld te krijgen. Ook lukte het minder vaak om praktijkopdrachten uit te voeren, te oefenen en zo routine te krijgen. Voor onderwijsinstellingen bood de crisis wel de mogelijkheid om meer ervaring op te doen met de voordelen en beperkingen van online contacten.

Studenten en onderwijsteams werden ook bevraagd over de gevolgen van de coronacrisis voor de socialisatie van mbo-studenten. Het algemene beeld is dat studenten zich in de periode tot de zomer van 2021 slechter voelden. Dat kwam volgens de docenten door een gebrek aan sociale contacten en het gemis van school en structuur. Ook op het gebied van hun maatschappelijke ontwikkeling waren er beperkingen.

Zo blijkt dat tijdens de online lessen gevoelige onderwerpen moeilijker aan de orde komen. Verder gaven studenten onder meer aan dat er door de maatregelen minder kon worden samengewerkt en er meer eigen initiatief werd verwacht. Wel lieten onderwijsteams studenten waar mogelijk naar school komen, omdat studenten hun sociale vaardigheden daar beter kunnen ontwikkelen.

Een samenvatting van de uitkomsten zijn bijeengebracht in de factsheet ‘gevolgen van corona voor beroepspraktijkvorming in het mbo’ en de factsheet ‘gevolgen van corona voor socialisatie van mbo-studenten’.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding