alireza-attari-sbiak0pkuie-unsplash

Luister- en kijktips voor in de zomervakantie

Publicatie:
14 juli 2022

Lunchcolleges

Lunchcollege met Frans Grobbe:

Toezicht en organisatienetwerken: Overambitieus en ondergeorganiseerd
In het lunchcollege zette Frans Grobbe uiteen hoe ingewikkeld én uitdagend het voor ons allen is, om samen te werken tussen organisaties in ‘tussengebieden’. In die tussengebieden werk je aan maatschappelijke meerwaarde, ben je afhankelijk van elkaar om resultaat te behalen maar wil je ook je eigen identiteit behouden en belangen behartigen. Een werksituatie die kan worden getypeerd als overambitieus en ondergeorganiseerd. Hoe ga je hier als toezichthouder mee om en welke rol heb je zélf bij de ontwikkeling van werkrelaties in organisatienetwerken?

Lunchcollege met Rob Vink:

‘Onderwijsinsepctie: Minder standaard en meer maatwerk’
Dit is de korte samenvatting van de herziening van het onderzoekskader. Rob Vink, inspecteur VO, gaf daarbij direct aan dat de Onderwijsinspectie hierin nog lerende is hoe dit er in de praktijk uitziet.
In het lunchcollege werd naast het proces van het vierjaarlijks onderzoek vooral ingegaan op het gesprek tussen de raad van toezicht en de onderwijsinspectie.

  Lunchcollege met Eduard Schmidt-Postmes:

'Diversiteit en inclusiviteit: 'Probeer niet alles in eén persoon te vinden’
Eduard Schmidt-Postmes ging in op verschillende aspecten van diversiteit en inclusiviteit, vanuit het oogpunt van toezicht. Ze komen in een RvT bijvoorbeeld onder andere naar voren bij het opstellen van een profiel voor de werving van een nieuw lid. Sta je open voor een jong onervaren iemand, ben je als RvT representatief voor de populatie van je instelling/organisatie? Maar het is ook erg belangrijk om je als raad van toezicht af te vragen hoe je met diversiteit en inclusiviteit omgaat en hoe je erop toeziet.

Lunchcollege met Sietske Waslander:

Hoe monitor je kwaliteit van toezicht?We zoeken naar meer dan een afvinklijstje
Sietske Waslander, voorzitter van de Evaluatie en Monitoring Commissie (EMC) nam ons mee in de zoektocht van de EMC naar kwaliteit van toezicht en hoe we daar daadwerkelijk zicht op krijgen. Want wat weten we eigenlijk van de kwaliteit van toezicht, anders dan via onze eigen waarneming? Hoe weet u als toezichthouder of u het goed doet? Hoe uw functioneren zich verhoudt tot andere RvT’s in de eigen sector of in vergelijking met andere sectoren?

Podcasts:

Leiderschap, bestuur, toezicht en het ongezegde

Alle podcasts, webinars en presentaties op Youtube van Marilieke Engbers over leiders, governance (bestuur en toezicht), commissarissen, het ongezegde en dus blinde vlekken en defensiviteit:
marilieke.com/podcasts

De toekomst van toezicht: Extern toezicht in het onderwijs (bestuurstoezicht met ook suggesties voor intern toezicht)

Seizoen 3 Aflevering 1 - 13 jan 2022
Welke verwachtingen heeft de burger ten opzichte van het toezicht? En hoe ga je hier als toezichthouder mee om? In de nieuwste podcast van alweer het derde seizoen gaan we in gesprek met Alida Oppers, Inspecteur-generaal bij de Inspectie van het Onderwijs, en Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs. Een erg boeiend gesprek, waarin goed naar voren komt wat het belang van het juist managen van verwachtingen is vanuit zowel het toezicht als de ouders en het onderwijs.
rijksinspecties.nl/onderwerpen/podcasts

In de Kennisnet-podcast praten we met experts over thema's rond onderwijs en ict.

Vijf jaar passend onderwijs. Wel of niet geslaagd?

Wat heeft de Wet passend onderwijs opgeleverd? Zeven samenwerkende onderzoeksinstituten, waaronder het Kohnstamm Instituut, hebben dat geëvalueerd. In deze podcastserie van drie podcasts kun je de belangrijkste resultaten beluisteren aan de hand van ervaringen van samenwerkingsverbanden, ouders en leraren.
kohnstamminstituut.nl/podcasts

Podcast over het opzeggen van contracten in kinderopvang in verband met personeelstekort

In deze 33e aflevering van de BK Podcast is Pascale Spieringhs te gast. Pascale is directeur van Nummereen Kinderopvang. Met 40 locaties in de buurt van Eindhoven en 300 medewerkers heeft zij door het grote personeelstekort voor een duivels dilemma gestaan. Afscheid moeten nemen van kinderen is zo tegenstrijdig met alles waar de kinderopvang voor staat. En toch nam Pascale het besluit om een aantal contracten op te zeggen, in het belang van het behoud en welzijn van haar medewerkers.
kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5479890944&title=Aflevering%252b33%252bmet%252bPascale%252bSpieringhs
kinderopvang.nl/nieuws/bk-podcast

Podcast platform over onderwijs, leiderschap, samenwerken, innovatie en leren

Tjip de Jong gaat elke week in gesprek met interessante gasten om een specifieke vraag te verkennen. Deze vraag is afkomstig uit onze leef- en werkpraktijk. Is kunnen lezen en spellen nog belangrijk vandaag de dag? Waarom is het onderwijs zo graag bezig met innovatie? Hoe leef je een goed leven? Waarom is economische groei noodzakelijk? Worden we slimmer van management? Luisteraars en kijkers die zich abonneren op Tjipcast stellen hierover vervolgvragen aan de gast in kwestie. Op deze manier ontstaat er een unieke discussie.
tjipcast.nl
tjipcast.nl/category/onderwijs
tjipcast.nl/category/leiderschap
tjipcast.nl/category/leren

Zorgen voor de aarde begint in het onderwijs

Juliette Schraauwers is met een team van vrijwilligers bezig om een nieuwe school op te zetten, NOWSCHOOL, in Hilversum, vanuit het principe van duurzaamheid. Ze wil kinderen al op jonge leeftijd leren om te leven binnen de draagkracht van de aarde. Spelenderwijs. En het liefst zoveel mogelijk buiten.
decorrespondent.nl/13084/volgens-deze-ondernemer-begint-zorgen-voor-de-aarde-in-het-onderwijs-dus-richt-ze-een-school-op-waar-kinderen-dat-leren/922327167168-99e38988

In gesprek met de makers van Klassen

In deze editie van De Rudi & Freddie Show: Ester Gould en Sarah Sylbing, de makers van de fenomenale serie Klassen. Over kansenongelijkheid, de tirannie van lage verwachtingen en de grote vraag: hoe moet het anders met het onderwijs in Nederland?
decorrespondent.nl/12018/in-gesprek-met-de-makers-van-de-fenomenale-serie-klassen/462032010-0bf1dcc9

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding