andy-falconer-wzlaittcizg-unsplash

Leermotivatie vo-leerlingen in coronatijd onderzocht

Publicatie:
12 november 2020

De motivatie om actief mee te doen in online lessen en te willen leren is lager in havo- en vwo-bovenbouwklassen dan bij andere leerlagen. Het hebben van een goede thuiswerkplek zorgt voor een wezenlijk verschil in de leermotivatie. Dit blijkt uit onderzoek onder 21.995 leerlingen uit het voortgezet onderwijs die tussen half mei en half juli een vragenlijst invulden over de invloed van afstandsonderwijs op hun leermotivatie.

Onderzoekers Femke Geijsel, Kim Höppener en Math van Loo ontwikkelden tijdens de periode dat schoolgebouwen gesloten waren vanwege covid-19 een vragenlijst voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Via een enquêtetool was deze lijst beschikbaar voor alle scholen. Het gaat om leerlingen uit alle opleidingstypen, in regulier en particulier onderwijs. Het onderzoek richtte zich niet op de (cognitieve) prestaties, maar op de leermotivatie van leerlingen en de betekenis van de vormgeving van afstandsonderwijs en de leeromgeving thuis voor die motivatie. In opdracht van de VO-raad zijn analyses gemaakt van dit onderzoek. Enkele eerste resultaten zijn:

  • de impact op vooral de havo-vwo bovenbouw wijkt af van andere leerjaren en opleidingstypen. Deze leerlingen deden het minst actief mee in de online lessen, hadden iets minder vertrouwen in hun leervorderingen en ze voelden zich minder competente leerders in deze periode. Het koste deze bovenbouwleerlingen meer moeite zichzelf te motiveren om aan de slag te gaan, alles af te krijgen en overzicht te houden. Kanttekening bij het onderzoek: vanwege examens was deze groep ondervertegenwoordigd in het onderzoek.
  • een geschikte thuiswerkplek maakt uit. Bij een kwart van de leerlingen maakte dit een wezenlijk verschil in hun leermotivatie. Leerlingen met een minder toereikende thuiswerkplek geven aan minder actief te participeren in de online lessen, minder zelfvertrouwen te hebben in het leren en ook duidelijk minder ijverige leerders zijn, terwijl deze groep wel redelijke leermoeite heeft ervaren.
Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding