pexels-photo-669615

Ledenonderzoek 2020 gestart

Publicatie:
01 mei 2020

Kwaliteit van toezicht, toezien op kwaliteit

We leven in een tijd dat de maatschappij meer eisen stelt aan toezichthouders. Als toezichthouder bent u niet alleen verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de organisatie, maar ook op de kwaliteit van het toezicht zelf. Daarom heeft de VTOI-NVTK de Kwaliteitscommissie geïnstalleerd, de Werkagenda met de minister van OCW en de onderwijspartners in het veld begin dit jaar getekend en onze campagne ‘Kwaliteit van toezicht, toezien op kwaliteit’ gelanceerd. Juist in deze tijd is de vraag hoe we kwaliteit van kinderopvang en onderwijs bewaken actueler dan ooit en wordt aan toezichthouders gevraagd om buiten bekende paden te treden en met minder conventionele oplossingen te komen.

Ledonderzoek

De vereniging wil haar leden de komende jaren op een passende manier blijven ondersteunen. Daarom start de vereniging met een ledenonderzoek. De vragenlijst is met zorg samengesteld en gaat in op diverse actuele onderwerpen. Onderwerpen die op dit moment ook de aandacht hebben van de Kwaliteitscommissie en de deelnemende partijen van de Werkagenda. Denk daarbij aan: wat verstaan we onder goed toezicht? Hoe kunnen we deze kwaliteit toetsen en verder verbeteren? Hoe verantwoorden we onszelf naar de samenleving? En aan welke kwaliteitsnormen willen wij onszelf houden? Daarnaast bevat de vragenlijst diverse achtergrondvragen en vragen over de diensten en producten van de VTOI-NVTK.

Het ledenonderzoek is voor ons als vereniging van grote waarde. We willen u daarom vriendelijk vragen om de vragenlijst in te vullen. U heeft als lid via een e-mail een uitnodiging voor het ledenonderzoek ontvangen en u kunt het ledenonderzoek in het ledenportaal vinden.

Het invullen duurt niet langer dan 30 minuten. U dient de vragenlijst in één keer in te vullen, u kunt de vragenlijst niet tussentijds stoppen. De resultaten van het onderzoek delen we in juli via onze communicatiekanalen: website, nieuwsbrief en LinkedIn-pagina.

Privacy

Om te kunnen controleren of de vragenlijst niet meerdere keren wordt ingevuld door hetzelfde lid, starten we de vragenlijst met een aantal controlevragen. Na het controleren op dubbelingen, worden de antwoorden op de controlevragen verwijderd en de antwoorden op de overige vragen anoniem verwerkt. De antwoorden op de vragenlijst worden zorgvuldig bewaard tot uiterlijk een jaar na sluiting van de raadpleging.

In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzoeken u deze verklaring zorgvuldig na te lezen voordat u het ledenonderzoek invult.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het ledenonderzoek? Wij horen het graag van u!
Neem gerust contact met ons op via ledenonderzoek@vtoi-nvtk.nl.

Alvast bedankt voor uw tijd en hulp,

Geert van de Tang
Directeur VTOI-NVTK

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding