blauw-goed-werkgeverschap

Mini-symposium Goed Werkgeverschap - Komt u ook op dinsdag 24 mei?

Publicatie:
21 april 2022 - 8:00 uur

In de code Goed Toezicht zijn zeven principes van kwalitatief goed toezicht vastgelegd. Maar onder invloed van grote problemen op de arbeidsmarkt en de impact van Covid staat de kwaliteit van het stelsel in onderwijs en kinderopvang nog meer onder druk. Dit stelt ons voor de vraag of wij als toezichthouders vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet meer betrokken zouden moeten zijn bij het zoeken naar oplossingen. Beperkt onze werkgeversrol zich alleen tot het arbeidsvoorwaardenbeleid van de bestuurder of trekken we het breder?

Het is tegen deze achtergrond dat vanuit de leden van de VTOI-NVTK de vraag naar voren is gekomen of en hoe er invulling kan worden gegeven aan het principe van Goed Werkgeverschap. Een principe dat als achtste principe later wordt toegevoegd aan de Code Goed Toezicht, dat is althans de vraag die voorligt.

We gaan in onze gesprekken uit van de vijf aandachtsgebieden voor de raad van toezicht (uit de publicatie ‘De smalle en brede werkgeversrol van de raad van toezicht’)

Meld u aan

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding