advies_web

Ledenbijeenkomst Actualisatie Code Goed Onderwijsbestuur VO

Publicatie:
21 maart 2019

De Code Goed Onderwijsbestuur VO wordt geactualiseerd. In november heeft een commissie advies uitgebracht over deze actualisatie. Op basis daarvan is een werkgroep gestart, bestaande uit bestuurders en intern toezichthouders in het voortgezet onderwijs, die een voorstel uitwerkt voor een geactualiseerde code.

Over dit voorstel gaat de werkgroep graag met u in gesprek. Daartoe organiseert zij twee ledenbijeenkomsten. Immers, de input van intern toezichthouders is onmisbaar om tot een goede en gedragen code te komen. Op deze bijeenkomsten is er ruimte om uw visie te geven op de actualisatie van de code. U ontvangt hiertoe de conceptversie, waarover de werkgroep met u in gesprek wil.
De bijeenkomsten vinden op de volgende momenten plaats:

Datum: 8 april
Locatie: Bonhoeffercollege, Enschede.
Programma: inloop: 18.30 uur (met maaltijd)
aanvang: 19.00 uur
einde: 20.30 uur

Datum: 9 april
Locatie: Carmelcollege, Gouda
Programma: inloop: 18.30 uur (met maaltijd)
aanvang: 19.00 uur
einde: 20.30 uur

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar bureau@vtoi-nvtk.nl. Na inschrijving voor een van de bijeenkomsten ontvangt u een week voordien de concept versie van de Code goed Onderwijsbestuur en de laatste informatie omtrent de bijeenkomst.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding